Om registrering på kursen

På grund av neddragningen av studieplatser 2013 på CSD Uppsala/CEMUS är vår målsättning att bara aktiva studenter på kurserna ska registreras. Det innebär att du som student måste närvara minst på 3 av de 4 första tillfällena på kurserna, inklusive kursintroduktion, samt vara fortsatt aktiv under hela kursen motsvarande 75% av tillfällen och 100% av obligatoriska tillfällen. Har du särskilda skäl till frånvaro går det givetvis bra att kontakta kursledningen (mig). Självklart har man alltid rätt att komplettera missade obligatoriska tillfällen. Först efter det fjärde kurstillfället som aktiv student kan vi registrera dig på kursen, men du måste dock vara närvarande 75% av kurstillfälle 5 till 8 för att inte förlora din plats.

Anledningen till det här upplägget är helt enkelt att det är många som vill läsa kursen och som nu står som reserver. Jag tycker att det vore tråkigt att registreringsplatser tas upp av studenter som de facto inte läser kursen, emedan det finns andra som vill läsa kursen men som inte får en registreringsplats.

Så vi ses imorgon! Mer info då!

/Markus, kurskoordinator

 

 

 

This entry was posted in Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.