Power point Patrick Prax

Här är Power pointen från Patrick Praxs föreläsning Media Technology and Social change- a political economy perspective 10/4

Patrick Prax

This entry was posted in Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.