PowerPoint Solceller i Amazonas

Här kommer länken till Klara Klingborgs PowerPoint

Föreläsning Cemus

This entry was posted in Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.