Välkommen!

Det här är hemsidan till kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Här kommer jag lägga upp information som rör kursen - scheman, skrivuppgifter, litteraturlistor, etcetera. Hemsidan kommer vara en viktig kommunikationslänk mellan studenter och kursledning innan och under kursens gång. Kursen börjar inte förrän i början av april, så än dröjer det ett tag innan dokument och börjar dyka upp här på sidan. Ovan finns dock det välkomstbrev som har gått ut till samtliga studenter som är antagna på kursen.

Om du vill läsa kursen gör du en sen anmälan på antagning.se. Då blir du antagen som reserv. Antalet studenter som är antagna till kursen övergår nu antalet som kan registreras, varför man nu blir antagen som reserv. Registrering kommer då ske i anslutning till kursstart. Om du är antagen på kursen men vet med dig att du inte kommer gå kursen är det bra om du hör av dig med till mig.

Har du frågor som rör kursen, är du nyfiken vad den handlar om, eller har frågor rörande registrering hör då av dig till mig på mail: markus.nystrom@csduppsala.uu.se

Väl mött i april!

/Markus Nyström, kurskoordinator

This entry was posted in Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.