Läsanvisningar Merchant

Hej!
Tyvärr har läsanvisningarna till Merchant visst inte kommit med i litteraturdokumentet, de finns att hitta under introduktionen till VVV2 men för enkelhetens skull så kommer de här med:

Merchant, Radical ecology: kap 4,5,6 och 8

Glad påsk!
Sanna och Malin

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner. Bookmark the permalink.