Rätt länk till morgondagens text

Hej!

Vi har förstått att länken till texten som ni ska läsa till morgondagens föreläsning har blivit fel i artikeldokumentet, här är den rätta länken:
http://www2.dse.unibo.it/ardeni/papers_development/KarlPolanyi_The-Great-Transformation_book.pdf

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner. Bookmark the permalink.