Studentlett seminarium

Hej!
Nu finns det två dokument uppe gällande ert studentledda seminarium. Ett dokument med instruktioner från oss i kursledningen och ett dokument med tips och tankar utifrån det samtalet vi hade i klassen idag.

Glad påsk!
Sanna

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner. Bookmark the permalink.