Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2015!

Varmt välkomna till kursen Hållbar utveckling - Värderingar, världsbilder och visioner 2015!

Kursen startar den 19e januari och inleds med ett obligatoriskt upprop kl 11.15 i Båthsalen på Geocentrum för er som har sökt kursen fristående (och alltså inte läser den inom "Hållbar utveckling B").

Aktuellt schema och välkomstbrev finner ni under flikarna ovan.

Vi kommer under den första halvan av terminen att behandla tre böcker samt ett digitalt artikelkompendium, nedanstående böcker bör ni därför införskaffa inför kursstart. Ni kommer redan under kursens första vecka börja läsa de två förstnämnda böckerna, varför det är viktigt att ni har dem när kursen börjar
1. Evernden, N. (1993) The Natural Alien. Toronto: University of Toronto Press
2. Reguera, E. (2014) Gränsbrytarna - Den globala migrationen och nationalismens murar. Stockholm: Norstedts
3. Peterson, A. (2009) Everyday Ethics and Social Change - The Education of Desire. New York: Columbia University Press

Vi ser med stor glädje och förväntan fram emot en termin tillsammans med er!
Allt gott
Kursledningen - Sanna och Malin

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner. Bookmark the permalink.