Ang. koppling till någon aspekt av hållbarhetsfältet (Paper 2)

Under dagens verkstad fick vi frågan om hur starkt ert paper ska koppla till någon aspekt av hållbarhetsfältet. Vi anser, som ni framhöll, att fördjupningen och uppgiften som sådan redan är kopplad till dessa frågor varför ni inte behöver ange någon motivering utöver det ni redan har skrivit.

Hör av er om ni har några ytterligare frågor!

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.