Bilder från Bråkenhielms föreläsning…

klicka här.

tankesystem-som-format-och-omformat-samhallet-2
Bookmark the permalink.