Förberedande uppgift inför verkstaden den 20/2…

... finns nu uppe här på kurshemsidan!

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.