Förberedelser inför föreläsningarna/verkstäderna på VVV2

Under föreläsningen med Mikael Kurkiala, 8 april: Skriv ner en diskussionsfråga/påstående var utifrån föreläsningen och ta med till diskussionen den 10 april.

Under föreläsningen med Anders Sandberg, 9 april:  Skriv ner en diskussionsfråga/påstående var utifrån föreläsningen och ta med till diskussionen den 10 april.

Inför diskussion, 10 april: Ta med en fråga utifrån Kurkialas föreläsning och en fråga utifrån Sandbergs föreläsning.

Inför föreläsningen med Tora Holmberg, 16 april:  Ta med en diskussionsfråga utifrån antingen Haraways eller Holmbergs text till föreläsningen.

Inför Verkstad: Ishmael, 17 april: Läs ut boken och gör förberedelseuppgiften.

Inför föreläsningen med Tuula Eriksson, 23 april: Ta med en diskussionsfråga utifrån texterna till tillfället.

Inför Verkstad: Presentation och kamratåterkoppling , 26 april: Läs din grupps papers och kom med 2-3 skriftliga kommentarer till varje paper (mejla in till kursledningen och till den aktuella kurskamraten).

Inför Verkstad: Makt, demokrati och värderingar, 15 maj: Gör förberedelseuppgiften.

Inför diskussion, 21 maj: Ta med två frågor från valfri föreläsning på fördjupning 2.

Inför Verkstad: Presentation och kamratåterkoppling , 29 maj: Läs din grupps papers och kom med 2-3 skriftliga kommentarer till varje paper (mejla in till kursledningen och till den aktuella kurskamraten).

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.