Föreläsning 14 maj – Mänskliga rättigheter: när och för vem?

Heidi Moksnes kommer att föreläsa den 14 maj kl.10.15-12 under rubriken "Mänskliga rättigheter: när och för vem?". Vi kommer vara i Smålandssalen (vån 2 på Geocentrum), se uppdaterat schema.

.. och sen ett tips! CEMUS rötter anordnar ett symposium som heter "Beyond Hope" nu på torsdag 9/5 kl.17-19  i Hambergssalen på Geocentrum. Talar gör Brian Palmer och Timothée Parrique. För mer information, klicka här.

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.