Krig och fred – länkar

Här är en länk till artikeln om medias bevakning av världens krig och även en länk om fängelseexperimentet som vi diskuterade på slutet.

Världens största krig är osynligt i medierna

Philip Zimbardo: The Psychology of Evil

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.