Preliminärt schema för VVV del 2

Eftersom vi har delat upp kursen i två delar (VVV 1 och VVV 2) har vi också två separata scheman, där schemat ovan endast gäller för VVV 1. Det preliminära schemat för VVV 2 kan du titta på här:

Schema VVV del 2

Vi ses i januari!

 

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.