Texten till Juan Carlos föreläsning

Här är den delen av Abrams bok som Juan Carlos refererade till under studiebesöket i tropiska växthuset.

Abram (1997) Spell Of The Sensuous. Perception and Language in a More-Than-Human World. New York: Random House. s. 197-227. Abram.David.Utdrag197-227

 

 

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.