Utvärderingar – resultat 2012

Hej!

Se nedan för sammanställning av årets kursutvärderingar:

Slututvärdering VVV 7,5 hp (HUB)

Slututvärdering VVV 15 hp

 

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner ARKIV. Bookmark the permalink.