Examinationsuppgifter

Här hittar du kursens alla examinationsuppgifter. För att bli godkänd på kursen krävs det att du gör alla examinationsuppgifter samt kompletterar din frånvaro om du skulle missa någon av gruppdiskussionerna och/eller någon av helgträffarna i Uppsala.

Kompletteringsuppgifterna här nedan gör du om du behöver komplettera för frånvaro, de övriga examinationsuppgifterna är obligatoriska. Notera att alla examinationsuppgifter inte är publicerade ännu, under kursens gång kommer alla uppgifter publiceras här på hemsidan allt eftersom så det är viktigt att hålla koll på denna sida.

För information och hjälp i hur du skriver korrekta referenser se: denna sida
_______________________________________________________________________________
Examinationsuppgifter:

Diskussionsfrågor till gruppdiskussioner samt instruktioner till den skriftliga individuella reflektionsuppgiften (läggs upp i samma dokument under sista veckan i respektive kursblock 1-4):

_______________________________________________________________________________
Kompletteringsuppgifter:

Missat en gruppdiskussion?
Om du missat ett eller flera gruppdiskussioner måste du komplettera varje missad diskussion genom en kompletteringsuppgift. För att komplettera för missad gruppdiskussion krävs det att du själv i skrift svarar på det aktuella kursblockets diskussionsfrågor (som du hittar här ovanför). Obs! Du behöver inte besvara alla diskussionsfrågorna utan välj ut minst tre av frågorna från det aktuella kursblocket och besvara dessa. Om du missat flera gruppdiskussioner måste du göra detta för varje missad diskussion. Ditt svar måste vara på minst 2.5 sidor och max 4 sidor. Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1.5. Skicka din färdiga kompletteringsuppgift till kursledningen via e-post: mndistans@csduppsala.uu.se senast 9 juni (kursens slutdatum).