Reply To: Artiklar och resurser för fortsatt läsning

Start Forums Courses Klimatet, energin och det moderna samhället Artiklar och resurser för fortsatt läsning Reply To: Artiklar och resurser för fortsatt läsning

Author Replies
Rickard # Posted on September 10, 2012 at 11:55

Global Energy Assesment (GEA)

GEA ger en mycket aktuell översikt över den globala energisituationen. Publicerad 2012 (och i oktober tillgänglig att ladda ner) utvärderar den det globala energisystemet utifrån hur energimixen ser ut idag, vilka de stora utmaningarna är och möjliga hållbara vägar framåt. Forskningen är koordinerad av The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). En sammanfattning över hur rapporten har kommit till går att läsa på: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/Home-GEA.en.html

Av själva rapporten finns en sammanfattning tillgänglig på: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/GEA-Summary-web.pdf