Global miljöhistoria

Global miljöhistoria

GMHVälkommen till kursen Global miljöhistoria vid CEMUS en del av CSD Uppsala. Kursen gavs första gången hösten 2003 och ges nu igen under höstterminen 2014. Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser. Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig dialog där användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder fördjupar förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.

Undervisning och upplägg

Kursen samläses med studenter från kursen Hållbar utveckling A. Den schemalagda undervisningen börjar vecka 36 och slutar vecka 43. Kursen omfattar totalt 7.5 hp för er som läser den fristående och för er som läser kursen som en delkurs i Hållbar utveckling A (30 hp) omfattar kursen 7.0 hp. Kursen ges på halvfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både på dagtid och på kvällstid, dock främst på tisdagar och torsdagar. All kursinformation så som till exempel schema, examinationsuppgifter och instruktioner till seminarium kommer du hitta på denna hemsida under kursens gång. Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till gmh[a]csduppsala.uu.se

[one_half]


[/one_half]

[one_half_last]

Miljöhistorisk konferens GMH 2014
Schema

8:15 – 10:00 Grupp 1 i sal 12:130
Grupp 2 i sal 12:228

10:15 – 12:00 Grupp 3 i sal 12:130
Grupp 4 i sal 12:228


13:15 – 15:00 Grupp 5 i sal 12:130
Grupp 6 i sal 12:228

Padlet: Miljöhistorisk konferens GMH 2014

[/one_half_last]

[one_fourth] [toggle title=”Schema & kursinfo”]

[/toggle] [/one_fourth] [one_fourth] [toggle title=”Litteratur”]

[/toggle] [/one_fourth] [one_fourth] [toggle title=”Examination & Exkursion”]

[/toggle] [/one_fourth] [one_fourth] [toggle title=”Kompletteringar”]

[/toggle] [/one_fourth] [one_fourth] [toggle title=”Presentationsmaterial från föreläsningar”]

[/toggle] [/one_fourth] [one_fourth_last] [toggle title=”Archive 2013″] Examination Examinationen består av ett skriftligt slutarbete, obligatoriska seminarier samt tillämpade examinationsuppgifter. Litteratur Ponting, Clive, 2007: A New Green History of the World, 452 sidor. (Observera att denna publikation inte är utbytbar mot orginalboken A Green History of the World från 1993.) Den här boken ska du ha läst ut inför seminariet den 2 oktober. Radkau, Joachim, 2008: Nature and Power: A Global History of the Environment, 430 sidor. Den här boken ska du ha läst ut inför seminariet den 17 oktober. samt kursens artikelkompendium som du kan köpa av kursledningen när kursen startar

Digital kursperesentation (Klicka på “fullscreen” för att se större!) Digital genomgång av slutarbetet (Klicka på “fullscreen” för att se större!) [/toggle] [/one_fourth_last]