Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218

Hållbar utveckling A

HUA

Ska du läsa Hållbar utveckling A 2015?
Vad roligt!
Från och med HT -15 har vi en ny kurshemsida, du hittar den här med senaste information om kursen
http://www.web.cemus.se/hua/

Om kursen
Vad innebär hållbar utveckling och vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och finansiella kriser, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekonomiska, politiska, ekologiska, historiska och etiska förhållanden.

Kursen bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare. Vi använder oss av systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt vi arbetar med kommunikation och projektledning för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

På denna sida finner ni information som rör "Introduktion till hållbar utveckling", "Välfärd, utveckling och globalisering" samt "Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling". Delkursen "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering" samläses med kursen Global miljöhistoria, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/gmh/
Delkursen "Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning" samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/ke/

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till hu[a]csduppsala.uu.se


Arkiv 2013


Varmt välkommen till Hållbar utveckling A, höstterminen 2013!

Undervisning och upplägg
Den schemalagda undervisningen börjar vecka 35 och slutar vecka 51. Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp) och ges på helfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både på dagtid och på kvällstid.

Examination
Examinationen består av skrivuppgifter som är kopplade till de olika momenten, obligatoriska seminarier, tillämpade examinationsuppgifter, samt muntlig tentamen. Några teman för hösten kommer att vara klimat, energi, mat, politik, utveckling och välfärd. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.

Schema
Hållbar utveckling A består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp. Många block läses parallellt.
Kursen är indelad i följande block:
1. Introduktion till hållbar utveckling, 2hp (vecka 35 till och med 36)
2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 36 till och med 43)
3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 37 till och med 51)
4. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp (vecka 44 till och med 51)
5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp (vecka 37 till och med 50)

Kursblocket "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp" samläses med kursen Global miljöhistoria och avslutas vecka 43. Du måste ha koll på alla dessa tre scheman samtidigt. Hemsida för kursblocket (och för kursen Global miljöhistoria) hittar du här: http://cemusstudent.se/gmh/

När kursblocket "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp" avslutas påbörjas det kursblocket "Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp". Detta kursblock samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället och information om kursböcker, kursupplägg samt slutgiltigt schema får du av ansvariga för denna kurs i samband med kursstart (vecka 44). Hemsida för kursblocket (och för kursen Klimatet, energin och det moderna samhället) hittar du här: http://cemusstudent.se/ke/ Preliminärt schema för kursblocket samt aktuell information hittar du redan nu på hemsidan!

Titta under fliken "scheman" så ser du hur blocken till kursen Hållbar Utveckling A läses parallellt.

Lägg märke till att alla scheman kan komma att uppdateras under kursens gång (ändringar kan förekomma).

Scheman

Kursinformation för Hållbar utveckling A, 30 hp

Kursböcker och läsanvisningar

Obligatorisk film att se på valfri plats

Examination: deadlines och översikt

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 1: Introduktion till hållbar utveckling (vecka 35 till och med 36)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet "Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake" med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 3: Välfärd, utveckling och globalisering (vecka 37 till och med 51)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet "Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake" med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling (vecka 37 till och med 50)

Kompletteringsuppgifter för dig som missat ett eller flera examinerande kurstillfällen under kursblock 1, kursblock 3 eller kursblock 5

All kursinformation för kursblock 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering som samläses med kursen Global miljöhistoria

All kursinformation för kursblock 4: Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället som samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället

Studentportalen och inlämning av examinationsuppgifter

Information om hur du skriver referenser

Filmklipp visade under kurstillfällen

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till:hu@csduppsala.uu.se
Schemat på länk

Hej på er,
och tack för hållbarhetskonferensen idag, det var verkligen roligt att höra om era projekt!
Vi har förstått att det är problem för vissa av er att öppna schemat, vi själva kan öppna det och vet inte vad felet kan vara. Tills vidare lägger vi en länk i den här posten som förhoppningsvis fungerar för alla. Ett tips är att spara ner schemat som pdf så att ni har det på era enheter. Schemat bör inte ändras något nu under sista veckan.

Schema Välfärd,utveckling och globalisering samt kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 141202

Vi ses imorgon, senare idag kommer skrivuppgiften i dialog att publiceras.
Allt gott
Sanna och Sofia

Förseminarieuppgift och kaffekoppar!

Hej!
Nu finns förseminarieuppgiften för modulfinal 4 uppe här på kursportalen.

Ta gärna med er muggar/koppar till måndagens Hållbarhetskonferens, vi bjuder på kaffe 🙂

Allt gott!
Sanna och Sofia

Instruktioner för Projektkonferens och projektrapport

Hej!
Nu ligger instruktioner för projektkonferensen och projektrapporten uppe här på sidan.
Vi önskar även att ni meddelar oss, via mail eller när ni träffar oss, det aktuella namnet på ert projekt så att detta kan föras in i schemat för projektkonferensen.

Då det inte är många veckor kvar på kursen vill vi även uppmuntra er till att börja fundera över, och diskutera, vem ni vill skriva er avslutande uppgift i välfärdskursen tillsammans med. Skrivuppgiften ska alltså skrivas i dialog mellan två personer, ni behöver inte träffas fysiskt under tiden men ni bör ha samma inställning till när ni vill att skrivandet ska genomföras. Mer instruktioner får ni i samband med att uppgiften lämnas ut, vilket blir måndag 15/12.

Allt gott och trevlig helg!
Sanna och Sofia

Kursens näst sista föreläsning

Vi är glada att meddela att Anna Nylander, kommunikatör för Latinamerikagrupperna i Nicaragua och tidigare Hållbar utveckling A student kommer att föreläsa för oss den 16/12 13-15 i Betty Petterssonsalen, Blåsenhus. Anna jobbar för närvarande i Nicaragua med frågor som berör matsuveränitet, global rättvisa och urfolks rättigheter. Just nu besöker hon klimatmötet COP20 i Lima,Peru och har lovat att ge oss en färsk rapport från mötet ur ett folkrörelseperspektiv. Föreläsningen kommer att vara en del av både välfärds och klimatkursen.

Vi vill också meddela att vi kommer att vara i Hambergsalen, Geocentrum under projektkonferansen. Instruktioner för både konferansen och projektrapporten kommer ut i veckan.  Glöm inte att det är knytislunch i morgon.

Yours sincerely,

Sofia och Sanna