Hållbar utveckling A

Hållbar utveckling A

HUA

Ska du läsa Hållbar utveckling A 2015?
Vad roligt!
Från och med HT -15 har vi en ny kurshemsida, du hittar den här med senaste information om kursen
http://www.web.cemus.se/hua/

Om kursen
Vad innebär hållbar utveckling och vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och finansiella kriser, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekonomiska, politiska, ekologiska, historiska och etiska förhållanden.

Kursen bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare. Vi använder oss av systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt vi arbetar med kommunikation och projektledning för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

På denna sida finner ni information som rör “Introduktion till hållbar utveckling”, “Välfärd, utveckling och globalisering” samt “Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling”. Delkursen “Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering” samläses med kursen Global miljöhistoria, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/gmh/
Delkursen “Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning” samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/ke/

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till hu[a]csduppsala.uu.se

[one_fourth]
[toggle title=”Schema & kursinfo”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Litteratur”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Examination”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Föreläsningar”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Kompletteringar”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[toggle title=”Arkiv 2013″]
Varmt välkommen till Hållbar utveckling A, höstterminen 2013!

Undervisning och upplägg
Den schemalagda undervisningen börjar vecka 35 och slutar vecka 51. Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp) och ges på helfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både på dagtid och på kvällstid.

Examination
Examinationen består av skrivuppgifter som är kopplade till de olika momenten, obligatoriska seminarier, tillämpade examinationsuppgifter, samt muntlig tentamen. Några teman för hösten kommer att vara klimat, energi, mat, politik, utveckling och välfärd. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.

Schema
Hållbar utveckling A består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp. Många block läses parallellt.
Kursen är indelad i följande block:
1. Introduktion till hållbar utveckling, 2hp (vecka 35 till och med 36)
2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 36 till och med 43)
3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 37 till och med 51)
4. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp (vecka 44 till och med 51)
5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp (vecka 37 till och med 50)

Kursblocket “Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp” samläses med kursen Global miljöhistoria och avslutas vecka 43. Du måste ha koll på alla dessa tre scheman samtidigt. Hemsida för kursblocket (och för kursen Global miljöhistoria) hittar du här: http://cemusstudent.se/gmh/

När kursblocket “Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp” avslutas påbörjas det kursblocket “Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp“. Detta kursblock samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället och information om kursböcker, kursupplägg samt slutgiltigt schema får du av ansvariga för denna kurs i samband med kursstart (vecka 44). Hemsida för kursblocket (och för kursen Klimatet, energin och det moderna samhället) hittar du här: http://cemusstudent.se/ke/ Preliminärt schema för kursblocket samt aktuell information hittar du redan nu på hemsidan!

Titta under fliken “scheman” så ser du hur blocken till kursen Hållbar Utveckling A läses parallellt.

Lägg märke till att alla scheman kan komma att uppdateras under kursens gång (ändringar kan förekomma).

Scheman

Kursinformation för Hållbar utveckling A, 30 hp

Kursböcker och läsanvisningar

Obligatorisk film att se på valfri plats

Examination: deadlines och översikt

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 1: Introduktion till hållbar utveckling (vecka 35 till och med 36)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet “Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake” med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 3: Välfärd, utveckling och globalisering (vecka 37 till och med 51)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet “Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake” med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling (vecka 37 till och med 50)

Kompletteringsuppgifter för dig som missat ett eller flera examinerande kurstillfällen under kursblock 1, kursblock 3 eller kursblock 5

All kursinformation för kursblock 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering som samläses med kursen Global miljöhistoria

All kursinformation för kursblock 4: Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället som samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället

Studentportalen och inlämning av examinationsuppgifter

Information om hur du skriver referenser

Filmklipp visade under kurstillfällen

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till:hu@csduppsala.uu.se

[/toggle]
[/one_fourth_last]