Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218 Warning: Use of undefined constant output - assumed 'output' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /storage/content/01/143501/cemusstudent.se/public_html/wp-content/themes/skeleton/shortcodes.php on line 218

Hållbar utveckling A

HUA

Ska du läsa Hållbar utveckling A 2015?
Vad roligt!
Från och med HT -15 har vi en ny kurshemsida, du hittar den här med senaste information om kursen
http://www.web.cemus.se/hua/

Om kursen
Vad innebär hållbar utveckling och vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och finansiella kriser, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekonomiska, politiska, ekologiska, historiska och etiska förhållanden.

Kursen bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare. Vi använder oss av systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt vi arbetar med kommunikation och projektledning för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

På denna sida finner ni information som rör "Introduktion till hållbar utveckling", "Välfärd, utveckling och globalisering" samt "Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling". Delkursen "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering" samläses med kursen Global miljöhistoria, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/gmh/
Delkursen "Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning" samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället, information för den hittar ni här: http://cemusstudent.se/ke/

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till hu[a]csduppsala.uu.se


Arkiv 2013


Varmt välkommen till Hållbar utveckling A, höstterminen 2013!

Undervisning och upplägg
Den schemalagda undervisningen börjar vecka 35 och slutar vecka 51. Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp) och ges på helfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både på dagtid och på kvällstid.

Examination
Examinationen består av skrivuppgifter som är kopplade till de olika momenten, obligatoriska seminarier, tillämpade examinationsuppgifter, samt muntlig tentamen. Några teman för hösten kommer att vara klimat, energi, mat, politik, utveckling och välfärd. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.

Schema
Hållbar utveckling A består av ett introducerande moment om 2 hp, tre tematiska moment om 7 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7 hp. Många block läses parallellt.
Kursen är indelad i följande block:
1. Introduktion till hållbar utveckling, 2hp (vecka 35 till och med 36)
2. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 36 till och med 43)
3. Välfärd, utveckling och globalisering, 7 hp (vecka 37 till och med 51)
4. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp (vecka 44 till och med 51)
5. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp (vecka 37 till och med 50)

Kursblocket "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp" samläses med kursen Global miljöhistoria och avslutas vecka 43. Du måste ha koll på alla dessa tre scheman samtidigt. Hemsida för kursblocket (och för kursen Global miljöhistoria) hittar du här: http://cemusstudent.se/gmh/

När kursblocket "Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7 hp" avslutas påbörjas det kursblocket "Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället, 7 hp". Detta kursblock samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället och information om kursböcker, kursupplägg samt slutgiltigt schema får du av ansvariga för denna kurs i samband med kursstart (vecka 44). Hemsida för kursblocket (och för kursen Klimatet, energin och det moderna samhället) hittar du här: http://cemusstudent.se/ke/ Preliminärt schema för kursblocket samt aktuell information hittar du redan nu på hemsidan!

Titta under fliken "scheman" så ser du hur blocken till kursen Hållbar Utveckling A läses parallellt.

Lägg märke till att alla scheman kan komma att uppdateras under kursens gång (ändringar kan förekomma).

Scheman

Kursinformation för Hållbar utveckling A, 30 hp

Kursböcker och läsanvisningar

Obligatorisk film att se på valfri plats

Examination: deadlines och översikt

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 1: Introduktion till hållbar utveckling (vecka 35 till och med 36)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet "Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake" med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 3: Välfärd, utveckling och globalisering (vecka 37 till och med 51)

Instruktioner för hur du ska läsa boken Oryx & Crake, Atwood (2004) samt hur du på detta sätt förbereder dig inför seminariet "Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake" med Petra Hansson den 19 september hittar du på studentportalen i form utav Petras powerpoint-presentation.

Instruktioner för examinationsuppgifter, kursblock 5: Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling (vecka 37 till och med 50)

Kompletteringsuppgifter för dig som missat ett eller flera examinerande kurstillfällen under kursblock 1, kursblock 3 eller kursblock 5

All kursinformation för kursblock 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering som samläses med kursen Global miljöhistoria

All kursinformation för kursblock 4: Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället som samläses med kursen Klimatet, energin och det moderna samhället

Studentportalen och inlämning av examinationsuppgifter

Information om hur du skriver referenser

Filmklipp visade under kurstillfällen

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till:hu@csduppsala.uu.se
Uppdaterat schema!

Hej!
Nu har schemat blivit uppdaterad med en rad ändringar den senaste tiden. Ta därför en ordentligt titt på detta då några föreläsningar har bytt plats.
Andra viktiga ändringar som har skett är att studiebesöket den 24/11 är uppdelat i två pass. Projektgrupp 1-4 kommer delta 9.15-10.30 och Projektgrupp 5-9 kommer delta 10.45-12.00. Studiebesöket sker hos Hyresgästföreningen och ni kommer få en liten förberedelseuppgift inför detta i dagarna.
Vi har även lyssnat in era kommentarer om intensiteten på kursen och därmed förkortat (och flyttat) workshopen med speed-dating. Vi har även arbetat om (och flyttat) formatet för tillfället med Petra Hansson, det kommer nu vara en föreläsning och inte ett examinerande seminarium. Det innebär att boken Oryx & Crake kommer examineras på modulfinalen (och i dialog-pmet) tillsammans med den övriga litteraturen istället.
För att göra det möjligt att åka på julledighet redan på fredagen vecka 51 har vi även flyttat halva modulfinalen till torsdagen. Det innebär att ni som ska presentera era studiebesök kommer göra detta på torsdag 18/12 istället. Då kan vi sluta 12.30 istället för kl 16.00 på fredagen den 19/12, hoppas detta är okej för alla.

Men, ta som sagt en ordentlig titt i schemat då dessa och flera ändringar har skett!

Allt gott!
Sanna och Sofia

Öppen föreläsning med Joachim Radkau!

Författaren och historikern Joachim Radkau kommer till Uppsala nästa vecka och föreläser för oss om hans perspektiv på miljöhistoria. Radkau har skrivit boken Nature and power A global history of the environment som vi har haft som kursbok i delkursen Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering.

Föreläsningen äger rum måndagen den 17/11 14.00-16.00 i Engelska Parken sal Eng 6-1023 Geijersalen.

Vi ser mycket fram emot föreläsningen!

Ha en god vecka!

Sofia, Alexis och team HUA

 

 

Kompletteringar för workshop med systemkartor samt strategier för förändring, Inlämning 13/11!

Hej!

Nu är kompletteringsdokumentet för Kommunikation och projektledning uppdaterat med kompletteringsuppgifter för er som inte närvarade vid Workshopen med systemkartor 27/10 och/eller Workshop: Strategier för förändring 3/11. Eftersom dessa workshops är nödvändiga för ert fortsatta projektarbete är deadlinen för dessa kompletteringar satt till Torsdag 13/11 kl 23.59. Mer information finner ni i kompletteringsdokumentet.

Här nedan finner ni även generella kommentarer från Ingrid och Isak gällande workshopen med systemkartor

141105.HUA.Generella kommentarer till systemkartorna

Allt gott
Sanna och Sofia

Projektplan Del 3

Hej!
Nu är Projektplan Del 3 uppe, tillsammans med powerpointen från workshopen idag.
Tack till er alla för en jättebra insats idag, vi ser mycket fram emot att se hur era projekt utvecklas!

Allt gott
Sanna och Sofia