Hållbar utveckling B

HUB Välkommen till Hållbar utveckling B! Den här kursen vänder sig till studenter som läst Hållbar utveckling A vid CEMUS – CSD Uppsala eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fem obligatoriska delkurser:
- Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner,  6 hp
-Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik,  6 hp
- Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation,  6 hp
- Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling,  6 hp
- B-uppsats i hållbar utveckling,  6 hp

På den här sidan visas aktuell kursinformation för Hållbar utveckling B, och delkurserna B-uppsats i hållbar utveckling samt Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation. För aktuell kursinformation för övriga delkurser, klicka dig vidare till: "Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner" 6 hp, "Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik" 6 hp och "Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling" 6 hp.

 


Scheman & kursinfoArkiv


Arkiv 2014
Scheman & kursinfo

B-uppsats: examination
Övergripande instruktioner
Uppsatsarbete_instruktioner (PDF)
Instruktion för idéskissen

Instruktioner inför seminarier och workshops

 

Kompendium

Inför workshops och seminarier

CRIT-instruktioner

Skrivuppgifter

Kompletteringsuppgifter

_____________________

Arkiv 2013
Välkomstbrev
Slutgiltigt schema för B-uppsats i hållbar utveckling (uppdaterat 2013-01-21)
Uppdaterat schema för Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation (Uppdaterat 2013-04-11)
Schema för "Värderingar, världsbilder och visioner", "Livsfilosofi och det moderna samhället" samt "Teknik makt och mänsklighetens framtid" finns under respektive kursflik.

Instruktioner och uppgifter för uppsatskursen
Instruktion för idéskissen
B-uppsats i hållbar utveckling

Instruktioner inför konferensen, 7 mars
Abstract och uppsatskonferens

Instruktioner inför seminarier och workshops
1. Vetenskapliga problem, hållbar utveckling och att göra något som är relevant (deadline 24 januari)
2. Seminarieförberedande uppgift: litteraturstudien och tidigare forskning (deadline 31 januari)
3. Förberedande uppgift inför seminariet om forskningsdesign (deadline 6 februari)
4. Förberedande uppgift inför metodworkshopen (deadline 13 februari)

Kompletteringsuppgifter, b-uppsats i hållbar utveckling
Kompletteringsuppgifter (uppdaterad 2013-04-15, pdf)

Instruktioner och uppgifter för förändringsprocesserkursen
Case - Rönnbäcksgruvan och gruvindustrin i Sverige
Kursinformation - Förändringsprocesser 2013
Seminarieinstruktioner - Sharp och SengeKursvärdering VVV

Hej,
och stort tack för den här terminens kursomgång av VVV. Här nedan hittar ni de sammanställda kursvärderingarna, en från er som läste HUB och sen från er som läste kursen fristående. Dessa är mycket viktiga för oss och kommer vara en viktig del av arbetet med nästa kursomgång, tack för att ni fyllde i dem. Om ni har några kommentarer eller frågor är det bara att ni hör av er 🙂

Glad sommar!
Sanna och Malin

Kursvärdering från HUB
Sammanställning kursvärdering HUB

Kursvärdering från VVV-fristående
Sammanställning kursvärdering VVV

Kompletteringsuppgifter – förändringsproceser/uppsats

Opponeringschema

Hej!

Nedan finns schema för opponeringen imorgon. Jakob mailar i detta nu ut uppsatserna till er - inom kort är de i era mailboxar. Se också opponeringsinstruktionen som laddades upp i förra veckan. Observera de nya lokalerna för opponeringen!

Opponerings-schema

 

Tid Lokal Författare Opponent
8-10 21:237 Ellinor Gustavsson Astrid Berglund
Astrid Berglund Carl Engström
Carl Engström Robin Al-Salehi
Robin Al-Salehi Ellinor Gustavsson
8-10 21:238 Mohamed Mohamed Julia Eriksson
Julia Eriksson Gustav Innala
Gustav Innala Felicia Sen
Felicia Sen Mohamed Mohamed
10-12 21:237 Johanna Nyberg Elin Haapaniemi
Elin Haapaniemi Lovisa Håkansson
Lovisa Håkansson Anna Vigström
Anna Vigström Johanna Nyberg
10-12 21:238 Amauta Gisslandi Billie Westerlund
Billie Westerlund Anna Norrman
Anna Norrman Amauta Gisslandi

 

Instruktioner för opponering

Här kommer instruktioner för opponeringen nästa vecka: