Hållbar utveckling B

Hållbar utveckling B

HUB Välkommen till Hållbar utveckling B! Den här kursen vänder sig till studenter som läst Hållbar utveckling A vid CEMUS – CSD Uppsala eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fem obligatoriska delkurser:
– Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner,  6 hp
-Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik,  6 hp
– Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation,  6 hp
– Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling,  6 hp
– B-uppsats i hållbar utveckling,  6 hp

På den här sidan visas aktuell kursinformation för Hållbar utveckling B, och delkurserna B-uppsats i hållbar utveckling samt Förändringsprocesser – ledarskap, organisation och kommunikation. För aktuell kursinformation för övriga delkurser, klicka dig vidare till: “Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner” 6 hp, “Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik” 6 hp och “Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling” 6 hp.

 

[one_fourth]
[toggle title=”Scheman & kursinfo”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”B-uppsats: examination”]

Övergripande instruktioner

Instruktioner inför seminarier och workshops

Instruktioner inför uppsatskonferens

Kompletteringsuppgifter, b-uppsats i hållbar utveckling

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Förändringsprocesser: examination”]

Kompendium

Inför workshops och seminarier

Skriv- och projektuppgifter

Kompletteringsuppgifter

[/toggle]

[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[toggle title=”Arkiv”]
Arkiv 2014
Scheman & kursinfo

B-uppsats: examination
Övergripande instruktioner
Uppsatsarbete_instruktioner (PDF)
Instruktion för idéskissen

Instruktioner inför seminarier och workshops

 

Kompendium

Inför workshops och seminarier

CRIT-instruktioner

Skrivuppgifter

Kompletteringsuppgifter

_____________________

Arkiv 2013
Välkomstbrev
Slutgiltigt schema för B-uppsats i hållbar utveckling (uppdaterat 2013-01-21)
Uppdaterat schema för Förändringsprocesser – ledarskap, organisation och kommunikation (Uppdaterat 2013-04-11)
Schema för “Värderingar, världsbilder och visioner”, “Livsfilosofi och det moderna samhället” samt “Teknik makt och mänsklighetens framtid” finns under respektive kursflik.

Instruktioner och uppgifter för uppsatskursen
Instruktion för idéskissen
B-uppsats i hållbar utveckling

Instruktioner inför konferensen, 7 mars
Abstract och uppsatskonferens

Instruktioner inför seminarier och workshops
1. Vetenskapliga problem, hållbar utveckling och att göra något som är relevant (deadline 24 januari)
2. Seminarieförberedande uppgift: litteraturstudien och tidigare forskning (deadline 31 januari)
3. Förberedande uppgift inför seminariet om forskningsdesign (deadline 6 februari)
4. Förberedande uppgift inför metodworkshopen (deadline 13 februari)

Kompletteringsuppgifter, b-uppsats i hållbar utveckling
Kompletteringsuppgifter (uppdaterad 2013-04-15, pdf)

Instruktioner och uppgifter för förändringsprocesserkursen
Case – Rönnbäcksgruvan och gruvindustrin i Sverige
Kursinformation – Förändringsprocesser 2013
Seminarieinstruktioner – Sharp och Senge
[/toggle]

[/one_fourth_last]