v 36. Helgträff I – Kursintroduktion - perspektiv på hållbar utveckling

 

Videoklipp

Home (2009) 93 minuter

Dokumentären Home ger en introduktion till samtida miljöproblem och hur de är sammankopplade

 

What A Way To Go: Life at the end of Empire (2007) 120 minuter

I dokumentären What A Way To Go ger Tim Bennet sitt perspektiv på hållbarhetsproblematiken i det moderna samhället genom ett antal intervjuer med amerikanska forskare och författare verksamma inom miljö- och hållbarhetsområdet. Filmen har en tydligt civilisationskritisk ton.

Vimeo: http://www.whatawaytogomovie.com/watch-the-movie/

 

v 37. Ett klimat satt i förändring

 

Sammanfattning

Denna vecka innehåller en hel del material, både att läsa och att se på. I fokus ligger dels en introduktion till vad klimatförändringarna innebär och dels en introduktion till vetenskapen som hjälper oss att förstå och modellera hur klimatet förändras. Ni får bland annat läsa sammanfattningen av IPCC:s syntesrapport från 2007, se en föreläsning av James Hansen, en av världens mest erkända klimatforskare och samt en kritisk insyn i kontroverserna och kritiken som följt med klimatforskningen. För att hjälpa er i läroprocessen finns även ett antal instuderingsfrågor för veckans material.

 

Instuderingsfrågor

 • Varför höjs temperaturen i atmosfären när koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser ökar?
 • Hur ser jordens energibudget ut?
 • Hur är kol fördelat (inklusive atmosfären) på jorden?
 • Hur ser kolets kretslopp ut?
 • Vad menas med återkopplingar i klimatsystemet?
 • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att begränsa klimatförändringarna?
 • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att anpassa oss till klimatförändringarna?
 • Varför anses en 350 ppm koncentration av koldioxid i atmosfären som en bra målsättning?
 • Hur mycket koldioxidutsläpp kan globalt släppas ut om vi ska klara målet på koncentration av koldioxid i atmosfären under 350 ppm fram till 2100?
 • Hur ska utsläppen och utsläppsminskningarna fördelas globalt?
 • Vad menas med ”koldioxidbudget” och vad används begreppet för?
 • Vilka effekter av klimatförändringarna kan vi se sen IPCC publicerades 2007?

 

Grundläggande om klimat och växthuseffekten

Klimatskola av Martin Hedberg, meteorolog och föreläsare. I klimatskolan ger Martin Hedberg en introduktion till naturvetenskapen som hjälper oss att förstå klimatförändringarna. Materialet ger en god grund för att hänga med i de föreläsningar och artiklar som följer. Läs framförallt kap. 1-5.

http://klimathuset.se/klimatskola/

 

Videoklipp

Human-Made Climate Change: A Scientific, Moral and Legal Issue (2011) 50 minuter

Dr James Hansen, Adjunct Professor på Colombia University's Earth Institute och programdirektör på NASA Goddard Institute for Space Studies i New York presenterar i denna föreläsning vad den senaste klimatforskningen säger. Man får som åhörare även en inblick i debatten och de politiska kontroverserna som omgärdar klimatforskningen.

 

Let the environment guide our development (2010) 18 minuter

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center föreläser illustrativt om de ”planetära gränserna” på TED Talks.

 

Critical Thinking on Climate Change: separating skepticism from denial (2011) 60 minuter

Dr Richard Milne, School of Biological Sciences från University of Edinburgh presenterar i denna föreläsning skillnaden mellan förnekelse och skepticism i förhållande till forskningen om klimatförändringarna. En mycket viktig diskussion kring att ha en kritisk blick när vi tar del av både vetenskapliga och politiska debatter.

 

Artiklar

Sammanfattning av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (2007) 48 sidor

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) släppte 2007 sin sammanställning av klimatforskningen och klimatförändringarnas implikationer för jordens ekosystem och för mänskliga aktiviteter. Rapporten ni läser är en sammanfattning av den fullständiga rapporten.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf

 

Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? (2008) 35 sidor

James Hansen et al. Vilken koncentration av koldioxid i atmosfären ska vi tillåta? Vad säger den klimathistoriska forskningen om förhållandet mellan koldioxid i atmosfären och temperatur? Hur känsligt är klimatet?

http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

 

A safe operating space for humanity – Summary (2009)

Rockström m.fl. presenterade i den vetenskapliga journalen Nature 2009 begreppet ”planetära gränser”. Artikeln har blivit vida refererad och sätter klimatförändringarna i relation till 8 andra planetära system. Begreppet syftar på att fånga in ett antal trösklar i de globala biofysiska system som inte ska överskridas om vi vill behålla ett klimat och de ekosystemtjänster som mänskligheten har utvecklats i under de senaste 10 000 åren.

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html

 

A 350 ppm Emergency Pathway - A greenhouse development rights brief (2009) 8 sidor

Paul Baer och Tom Athanasiou (EcoEquity), Sivan Kartha (Stockholm Environment Institute). Vilka utsläppsminskningar krävs och var ska de ske om vi ska nå målet 350ppm koldioxidekvivalenter år 2100?

http://gdrights.org/wp-content/uploads/2009/11/a-350-ppm-emergency-pathway-v2.pdf

 

Fördjupning och vidare läsning

 

Global Warming: Understanding the Forecast (2005)

För er som er vidare intresserade av de underliggande fysikaliska och kemiska processer som skapar den planetära växthuseffekten: http://mathsci.ucd.ie/met/cess/FoundClim/archer_global_warming.pdf

A safe operating space for humanity – Summary (2009)

Fullständig artikel: http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf

 

v 38. En fossilbränsletörstande värld

 

Sammanfattning

Under kursens första vecka fick ni ta del av forskningen kring hur klimatet förändras samt växthuseffekten. Under kursens andra vecka ställer vi oss frågan kring hur det moderna samhällets utveckling kan ses ur ett energiperspektiv. I fokus står den globala användningen av fossila bränslen. Ni får bland se dokumentären ”Oljans otroliga resa" och lyssna på intervjuer kring forskningen om peak-oil. Ni börjar denna vecka även läsa Sustainable Energy- without the hot air av David JC MacKay som ni sedan fortsätter läsa under moment II.

 

Instuderingsfrågor

 • Vad menas med energibärare?
 • Varför säger vi att energi inte kan skapas, bara omvandlas?
 • Hur skapas fossila bränslen som olja och kol?
 • Hur har fossila bränslen historiskt använts i samhället? Hur har användningen utvecklats fram till idag?
 • Hur är efterfrågan på energi globalt fördelad?
 • Hur ser förhållandet mellan efterfrågan på energi och utvecklingen av förnyelsebara energikällor ut?
 • Vad innebär peak-oil?
 • Vilka konsekvenser av peak-oil förutspås?

 

Videoklipp

Crude - the incredible journey of oil (2007) ca 90 minuter

Crude - the incredible journey of oil är en dokumentärfilm producerad av Australian Broadcasting Corporation. Filmen ger en god introduktion till framkomsten av olja och förhållandet mellan det moderna samhällets framväxt och denna unika energibärare.  Se del 1 “The age of oil”, del 2 “The last hours of ancient sunlight” och del 3 “Back to the future”.

 

VR Klotet - Slutet på billig olja 2011-01-19 (2011) 25 minuter

”Slut på billig olja. Priset för ett fat råolja har stigit snabbt och kostar nu nästan 100 dollar. Internationella energiorganet IEA varnar för att stigande oljepriser hotar återhämtningen i världsekonomin. I sin senaste rapport konstaterade IEA att det är slut på billig olja i världen. Nya oljekällor måste sökas på djupt vatten, i Arktis, eller i skitig oljesand”. I reportaget diskuteras World Energy Outlook 2010, och dess implikationer för den globala utvecklingen. I slutet av programmet ges även en introduktion till den globala utvecklingen av skiffergasutvinning. Notera att reportaget tar slut efter ca 25 minuter.

Lyssna: VR klotet 2011-01-19

Du kan även ladda ner klippet i mp3-format: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_klotet_110119020021.mp3

 

VR Klotet - Fossila Subventioner 2012-01-11 (2012) 11 minuter

Varför subventioneras utnyttjandet av fossila bränslen? Vilka effekter har subventionerna och vad händer när länder försöker ta bort subventionerna? I reportaget presenteras den historiska utvecklingen av subventionerna och hur fossila bränslen subventioneras idag. Medverkande är Mattias Svensson (medförfattare av rapporten "Fiskesubventioner och andra bottennapp"), Helen Mountford (OECD) och Thomas Sterner (professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg).

Lyssna: Fossila subventioner

 

Kurslitteratur

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 26 sidor

Läs s. 2-28.

 

Artiklar

Energiboken (2012) 8 sidor

I “Energiboken” av Kungliga Vetenskapsakademin ges en introduktion till grundläggande energifysik samt en översikt över energiproduktionen i Sverige. Läs s. 14-22.

http://www.energiboken.nu/Energiboken-2012.pdf

 

World Energy Outlook 2011 Edition – executive summary (2011) 10 sidor

World Energy Outlook är IEA:s (International Energy Agency) årliga översikt av världens energitillgångar samt framtida prognoser för vårt globala energianvändande. I november släpps 2012 års rapport.

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/

 

Global Warming's Terrifying New Math (2012) 12 sidor

Författaren och aktivisten Bill McKibben summerar genom belysande exempel den pågående och framtida förestående klimatförändringen i relation till de investeringar som görs i en fortsatt storskalig utvinning av fossila energikällor och de starka ekonomiska intressen som styr denna utveckling.

http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719

 

Fördjupning och vidare läsning

 

ASPO International: Peer-reviewed articles

ASPO:s (The Association for the Study of Peak Oil and Gas) har på sin hemsida samlat peer-reviewade artiklar om tillgången på fossila bränslen: http://www.peakoil.net/publications/peer-reviewed-articles