Missade du helgträff I?

Om du missade helgträffen I då vi gick igenom hur kursen så har du eget ansvar att läsa kursinformationshäftet och instruktioner för projektuppgiften. Du ska även göra en kompletteringsuppgift. Under dagen skapade vi diskussionsgrupper för kursens diskussionsuppgifter. Det finns grupper i Stockholm, Uppsala och "på" Internet. Det är din uppgift att i kompletteringsmejlet (se nedan) även välja i vilken typ av grupp du vill vara i. Har du frågor kring något inkluderar du även dem i detta mejl. Lycka till!

Kompletteringsuppgift

Vi såg under första helgträffen tre presentationer som introducerar kursen. Ni som missade helgträffen ska komplettera er frånvaro genom att svara på frågorna som följer varje presentation nedan med sammanlagt ca 1-2 sidor text (dvs. varje fråga ska besvaras med 150-250 ord). När ni använder argument och fakta som inte är era egna ska ni självklart referera till källorna. Skicka er komplettering till klimatenergidistans@csduppsala.uu.se och döp dokumentet till helg1.efternamn.förnamn.doc. Som ämne på mejlet skriver ni "komplettering helgträff 1".

Johan Rockstrom: Let the environment guide our development (2010) 18 minuter

Johan Rockström, programdirektör för SEI (Stockholm Environmental Institute), berättar om de "planetära gränserna" för en rad kritiska ekosystem.

  • Sök reda på en nyhetsartikel eller vetenskaplig artikel som behandlar någon av de planetära system som du sedan tidigare inte vet så mycket om. Skriv ett kort referat av artikeln i ett stycke eller två.

 

James Hansen: Why I must speak out about climate change (2012) 18 minuter

 

Dr James Hansen, Adjunct Professor på Colombia University's Earth Institute och programdirektör på NASA Goddard Institute for Space Studies i New York presenterar i denna föreläsning vad den senaste klimatforskningen.

  • James pratar bland annat om issmältningen på Arktis. Hur ser årets smältsäsong ut? Leta reda på en nyhetsartikel eller vetenskaplig artikel som behandlar årets issmältning. Hur kopplas issmältningen till ett varmare klimat i artikeln? Skriv ett kort referat av artikeln med ett stycke eller två.

 

Rob Hopkins: Transition to a world without oil (2012) 17 minuter

 

Rob Hopkins är grundare av Transitionrörelsen som arbetar för att på lokal nivå skapa en klimatneutral, hållbar och resilient samhällsorganisation. Hur ser ett samhälle utan olja ut?

  • Vad är det som styr dina egna "energianspråk"? Är det en ekonomisk fråga? En tillgänglighetsfråga? En bekvämlighetsfråga? Är det något som går att göra ett val kring? Diskutera frågan i ett stycke eller två