SCHEMA KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET - DISTANS, HT 2012

I schemat publiceras kursens föreläsningar, videoreportage, artiklar samt läsinstruktioner till kursböckerna. Kursböckerna läses i följande ordning:

Moment 1: Introduktion - Klimatet, energin och det moderna samhället

v 36 Helgträff I – Kursintroduktion - perspektiv på hållbar utveckling
v 37 Ett klimat satt i förändring
v 38 En fossilbränsletörstande värld
 

Moment 2: Kritiskt läge – nyckelutmaningar i förhållande till klimat- och energiproblematiken

v 39 Hållbar energi – utan den varma luften
v 40 Fattigdom och utveckling – en fråga om global rättvisa
v 41 Att försörja 9 miljarder människor med mat för dagen
v 42 Klimatförändringarna och våldets nya geografi
v 43 Ekologiska perspektiv på klimatförändringarna samt diskussionsuppgift I
 

Moment 3: Att vända kurvorna – motstånd, samarbete och strategier för samhällsförändring

v 44 Demokrati och internationella förhandlingar
v 45 En ny ekonomi, vad kostar klimatförändringarna?
v 46 Expertis, teknik och klimat
v 47 Engagemang, omställningsrörelser och aktivism
v 48 Diskussionsuppgift II
v 49 Helgträff II - Redovisning av projektuppgifter (8 december, samling i CEMUS lokaler på Geocentrum i Uppsala)