v 36. Helgträff I – Kursintroduktion - perspektiv på hållbar utveckling

 

Videoklipp

Home (2009) 93 minuter

Dokumentären Home ger en introduktion till samtida miljöproblem och hur de är sammankopplade

 

What A Way To Go: Life at the end of Empire (2007) 120 minuter

I dokumentären What A Way To Go ger Tim Bennet sitt perspektiv på hållbarhetsproblematiken i det moderna samhället genom ett antal intervjuer med amerikanska forskare och författare verksamma inom miljö- och hållbarhetsområdet. Filmen har en tydligt civilisationskritisk ton.

Vimeo: http://www.whatawaytogomovie.com/watch-the-movie/