v 37. Ett klimat satt i förändring

 

Sammanfattning

Denna vecka innehåller en hel del material, både att läsa och att se på. I fokus ligger dels en introduktion till vad klimatförändringarna innebär och dels en introduktion till vetenskapen som hjälper oss att förstå och modellera hur klimatet förändras. Ni får bland annat läsa sammanfattningen av IPCC:s syntesrapport från 2007, se en föreläsning av James Hansen, en av världens mest erkända klimatforskare och samt en kritisk insyn i kontroverserna och kritiken som följt med klimatforskningen. För att hjälpa er i läroprocessen finns även ett antal instuderingsfrågor för veckans material.

 

Instuderingsfrågor

 • Varför höjs temperaturen i atmosfären när koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser ökar?
 • Hur ser jordens energibudget ut?
 • Hur är kol fördelat (inklusive atmosfären) på jorden?
 • Hur ser kolets kretslopp ut?
 • Vad menas med återkopplingar i klimatsystemet?
 • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att begränsa klimatförändringarna?
 • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att anpassa oss till klimatförändringarna?
 • Varför anses en 350 ppm koncentration av koldioxid i atmosfären som en bra målsättning?
 • Hur mycket koldioxidutsläpp kan globalt släppas ut om vi ska klara målet på koncentration av koldioxid i atmosfären under 350 ppm fram till 2100?
 • Hur ska utsläppen och utsläppsminskningarna fördelas globalt?
 • Vad menas med ”koldioxidbudget” och vad används begreppet för?
 • Vilka effekter av klimatförändringarna kan vi se sen IPCC publicerades 2007?

 

Grundläggande om klimat och växthuseffekten

Klimatskola av Martin Hedberg, meteorolog och föreläsare. I klimatskolan ger Martin Hedberg en introduktion till naturvetenskapen som hjälper oss att förstå klimatförändringarna. Materialet ger en god grund för att hänga med i de föreläsningar och artiklar som följer. Läs framförallt kap. 1-5.

http://klimathuset.se/klimatskola/

 

Videoklipp

Human-Made Climate Change: A Scientific, Moral and Legal Issue (2011) 50 minuter

Dr James Hansen, Adjunct Professor på Colombia University's Earth Institute och programdirektör på NASA Goddard Institute for Space Studies i New York presenterar i denna föreläsning vad den senaste klimatforskningen säger. Man får som åhörare även en inblick i debatten och de politiska kontroverserna som omgärdar klimatforskningen.

 

Let the environment guide our development (2010) 18 minuter

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center föreläser illustrativt om de ”planetära gränserna” på TED Talks.

 

Critical Thinking on Climate Change: separating skepticism from denial (2011) 60 minuter

Dr Richard Milne, School of Biological Sciences från University of Edinburgh presenterar i denna föreläsning skillnaden mellan förnekelse och skepticism i förhållande till forskningen om klimatförändringarna. En mycket viktig diskussion kring att ha en kritisk blick när vi tar del av både vetenskapliga och politiska debatter.

 

Artiklar

Sammanfattning av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (2007) 48 sidor

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) släppte 2007 sin sammanställning av klimatforskningen och klimatförändringarnas implikationer för jordens ekosystem och för mänskliga aktiviteter. Rapporten ni läser är en sammanfattning av den fullständiga rapporten.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf

 

Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? (2008) 35 sidor

James Hansen et al. Vilken koncentration av koldioxid i atmosfären ska vi tillåta? Vad säger den klimathistoriska forskningen om förhållandet mellan koldioxid i atmosfären och temperatur? Hur känsligt är klimatet?

http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

 

A safe operating space for humanity – Summary (2009)

Rockström m.fl. presenterade i den vetenskapliga journalen Nature 2009 begreppet ”planetära gränser”. Artikeln har blivit vida refererad och sätter klimatförändringarna i relation till 8 andra planetära system. Begreppet syftar på att fånga in ett antal trösklar i de globala biofysiska system som inte ska överskridas om vi vill behålla ett klimat och de ekosystemtjänster som mänskligheten har utvecklats i under de senaste 10 000 åren.

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html

 

A 350 ppm Emergency Pathway - A greenhouse development rights brief (2009) 8 sidor

Paul Baer och Tom Athanasiou (EcoEquity), Sivan Kartha (Stockholm Environment Institute). Vilka utsläppsminskningar krävs och var ska de ske om vi ska nå målet 350ppm koldioxidekvivalenter år 2100?

http://gdrights.org/wp-content/uploads/2009/11/a-350-ppm-emergency-pathway-v2.pdf

 

Fördjupning och vidare läsning

 

Global Warming: Understanding the Forecast (2005)

För er som er vidare intresserade av de underliggande fysikaliska och kemiska processer som skapar den planetära växthuseffekten: http://mathsci.ucd.ie/met/cess/FoundClim/archer_global_warming.pdf

A safe operating space for humanity – Summary (2009)

Fullständig artikel: http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf