v 38. En fossilbränsletörstande värld

 

Sammanfattning

Under kursens första vecka fick ni ta del av forskningen kring hur klimatet förändras samt växthuseffekten. Under kursens andra vecka ställer vi oss frågan kring hur det moderna samhällets utveckling kan ses ur ett energiperspektiv. I fokus står den globala användningen av fossila bränslen. Ni får bland se dokumentären ”Oljans otroliga resa" och lyssna på intervjuer kring forskningen om peak-oil. Ni börjar denna vecka även läsa Sustainable Energy- without the hot air av David JC MacKay som ni sedan fortsätter läsa under moment II.

 

Instuderingsfrågor

  • Vad menas med energibärare?
  • Varför säger vi att energi inte kan skapas, bara omvandlas?
  • Hur skapas fossila bränslen som olja och kol?
  • Hur har fossila bränslen historiskt använts i samhället? Hur har användningen utvecklats fram till idag?
  • Hur är efterfrågan på energi globalt fördelad?
  • Hur ser förhållandet mellan efterfrågan på energi och utvecklingen av förnyelsebara energikällor ut?
  • Vad innebär peak-oil?
  • Vilka konsekvenser av peak-oil förutspås?

 

Videoklipp

Crude - the incredible journey of oil (2007) ca 90 minuter

Crude - the incredible journey of oil är en dokumentärfilm producerad av Australian Broadcasting Corporation. Filmen ger en god introduktion till framkomsten av olja och förhållandet mellan det moderna samhällets framväxt och denna unika energibärare.  Se del 1 “The age of oil”, del 2 “The last hours of ancient sunlight” och del 3 “Back to the future”.

 

VR Klotet - Slutet på billig olja 2011-01-19 (2011) 25 minuter

”Slut på billig olja. Priset för ett fat råolja har stigit snabbt och kostar nu nästan 100 dollar. Internationella energiorganet IEA varnar för att stigande oljepriser hotar återhämtningen i världsekonomin. I sin senaste rapport konstaterade IEA att det är slut på billig olja i världen. Nya oljekällor måste sökas på djupt vatten, i Arktis, eller i skitig oljesand”. I reportaget diskuteras World Energy Outlook 2010, och dess implikationer för den globala utvecklingen. I slutet av programmet ges även en introduktion till den globala utvecklingen av skiffergasutvinning. Notera att reportaget tar slut efter ca 25 minuter.

Lyssna: VR klotet 2011-01-19

Du kan även ladda ner klippet i mp3-format: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_klotet_110119020021.mp3

 

VR Klotet - Fossila Subventioner 2012-01-11 (2012) 11 minuter

Varför subventioneras utnyttjandet av fossila bränslen? Vilka effekter har subventionerna och vad händer när länder försöker ta bort subventionerna? I reportaget presenteras den historiska utvecklingen av subventionerna och hur fossila bränslen subventioneras idag. Medverkande är Mattias Svensson (medförfattare av rapporten "Fiskesubventioner och andra bottennapp"), Helen Mountford (OECD) och Thomas Sterner (professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg).

Lyssna: Fossila subventioner

 

Kurslitteratur

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 26 sidor

Läs s. 2-28.

 

Artiklar

Energiboken (2012) 8 sidor

I “Energiboken” av Kungliga Vetenskapsakademin ges en introduktion till grundläggande energifysik samt en översikt över energiproduktionen i Sverige. Läs s. 14-22.

http://www.energiboken.nu/Energiboken-2012.pdf

 

World Energy Outlook 2011 Edition – executive summary (2011) 10 sidor

World Energy Outlook är IEA:s (International Energy Agency) årliga översikt av världens energitillgångar samt framtida prognoser för vårt globala energianvändande. I november släpps 2012 års rapport.

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/

 

Global Warming's Terrifying New Math (2012) 12 sidor

Författaren och aktivisten Bill McKibben summerar genom belysande exempel den pågående och framtida förestående klimatförändringen i relation till de investeringar som görs i en fortsatt storskalig utvinning av fossila energikällor och de starka ekonomiska intressen som styr denna utveckling.

http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719

 

Fördjupning och vidare läsning

 

ASPO International: Peer-reviewed articles

ASPO:s (The Association for the Study of Peak Oil and Gas) har på sin hemsida samlat peer-reviewade artiklar om tillgången på fossila bränslen: http://www.peakoil.net/publications/peer-reviewed-articles