v 40. Vems utveckling? - Fattigdoms- och rättviseperspektiv

 

Sammanfattning

Hur ska vi möta klimat- och energikrisen samtidigt som vi tar krafttag mot fattigdomen i världen? Hur ska världens resurser kunna omfördelas på ett mer rättvist och jämlikt sätt? Hur hanteras det faktum att globala nord har stått för en stor andel av de historiska utsläppen av koldioxid? Under veckan utforskar vi hur en rättvis utveckling och en hållbar utveckling ska kunna ske samtidigt.

 

Instuderingsfrågor

  • Vad menas med begreppet ekologisk skuld?
  • Varför menar Klein att bör man ta hänsyn till historiska utsläpp då man diskuterar rättvisa inom klimatområdet?
  • Vad menas med begreppet anpassning i förhållande till klimatpåverkan, risker, och sårbarhet i klimatdiskussionerna?
  • Vilka är argumenten för garantipriser för el (feed-in-tariffer) för att främja utvecklingen av förnyelsebar elproduktion?

 

Videoklipp

Fault Lines, The other debt crisis: Climate debt (2010) 23 min

Ett kortare inslag från Aljazeeras reportageserie Fault Lines. Om kampen i Bolivia för ett rättvist möte med klimatförändringarna.

 

Climate Debt (2010) 54 min

Den kanadensiska författaren och aktivisten Naomi Klein föreläser om klimatskuld och orättvisa vid Canadian Centre for Policy Alternatives.

 

Kurslitteratur

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 218 sidor

Läs s. 32-250.

 

Artiklar

 

Schipper, E.L.F."Meeting at the crossroads?: Exploring the linkages between climate change adaptation and disaster risk reduction" (2009) 15 sidor

Författaren ger i artikeln en god sammanfattning av hur den akademiska diskussion kring klimatanpassning, katastrofriskshantering, sårbarhet och resiliens hänger ihop. Då artikeln är begreppsmässigt utredande hjälper det att ta inslaget från Bolvia som fall när ni tänker igenom de olika begreppen. Vad är det som påverkar människornas liv i reportaget och vilken karaktär har denna påverkan, dvs hur ser riskerna och sårbarheten ut? Vilken bild får ni av anpassningsarbetet och de olika svaren på denna klimatpåverkan?

http://www.ingentaconnect.com/content/earthscan/cdev/2009/00000001/00000001/art00004

 

“Reclaiming Power: an Energy Model for People and the Planet” (2011) s. 1-9. 8 sidor

Rapport sammanställd till klimatsamtalen i Durban av Friends of the Earth och What Next Forum. What Next Forum drivs av Niclas Hällström, en av grundarna till CEMUS och föreläsare på campuskursen. Hur finansierar vi och bygger ett energisystem som tacklar den dubbla utmaningen av rätten till utveckling och höjd levnadsstandard för världens fattiga samtidigt som denna utveckling inte bidrar till fortsatt stigande utsläpp av växthusgaser?

http://www.whatnext.org/resources/Publications/Energy/FOE---Reclaiming-Power.pdf

 

Fördjupning och vidare läsning

 

“Greenhouse Development Rights-framework: The right to development in a climate constrained world” (2008)

Rapport publicerad av bland annat Stockholm Environment Institute om utvecklingsarbete satt i sammanhanget av en pågående klimatkris.

http://www.ecoequity.org/docs/TheGDRsFramework.pdf

 

"Contours of Climate Justice – Ideas for shaping new climate and energy politics" (2009)

No. 6 i The Dag Hammarskjöld Foundations publikationsserie "Critical currents". Kritisk granskning av rättviseaspekterna i klimatfrågan.

http://www.dhf.uu.se/pdffiler/cc6/cc6_web.pdf