v 42. Klimatförändringarna och våldets nya geografi

 

Sammanfattning

Vilken inverkan har klimatförändringarna på våldskonflikter runt om i världen? Vad sker när viktiga jordbruksområden hotas av vattenbrist, eller översvämningar, och människor tvingas till att bli ”klimatflyktingar”? Under denna vecka fortsätter ni läsa Christian Parentis Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence. Allt övrigt kursmaterial ligger under "Fördjupning och vidare läsning".

Kurslitteratur

Parenti, Christian (2011). Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence.

Läsning: Kap 6-8 extensivt. Kap. 9-14. Kap 15 extensivt. Kap 16.

 

Frågor att ha i åtanke under läsningen

  • Vad menar Parenti när han pratar om en konvergens av kriser i de regioner som han har rest igenom, vilken roll ger han klimatförändringarna i dessa våldsamma processer?
  • På vilket sätt menar han att klimatförändringarnas inverkan utspelar sig på flera nivåer på de platser han har besökt och att klimatförändringarnas effekter förskjuts (eng. displace) och uttrycks i andra samhällskonflikter?
  • Ha i åtanke de olika sätt att möta och anpassa sig till klimatförändringarna som ni läste om under föregående veckorna: vilka är riskerna, sårbarheten och de olika gensvaren i de situationer som Parenti beskriver och analyserar?

 

Fördjupning och vidare läsning

 

Climate Wars - Gwynne Dyer (2010)

Gwynne Dyer är journalist och militärhistoriker och ger en sammanfattning av sin bok Climate Wars. Fokus ligger på hotet mot matproduktion genom försämrade förutsättningar för bevattning. Dyers föreläsning pågår de första 26 minuterna av det 48 minuter långa klippet.

Klimatförändringar och säkerhet: ett komplext område med betydelse för framtiden (2011)

Studie från försvarsdepartementet författad av Malin Mobjörk. Vilka samband finns mellan klimatförändringar och säkerhetsaspekter?

http://www2.foi.se/rapp/foir3123.pdf