v 43. Ekologiska perspektiv på klimatförändringarna samt diskussionsuppgift I

 

Sammanfattning

Vi går under denna vecka in närmare på hur klimatförändringarna påverkar icke-mänskligt liv på planeten. Hur påverkas den biologiska mångfalden och olika arter av de historiskt sett mycket hastiga klimatförändringarna? Vilka är hoten mot våra hav och vad är skogarnas roll i kampen mot klimatförändringarna? Vi tar även del av rapporteringen från RIO+20 som bryggar in till moment III - "Att vända kurvorna – motstånd, samarbete och strategier för samhällsförändring".

Notera att diskussionsuppgift I publicerades förra veckan och är tänkt att genomföras denna vecka, ni hittar den här.

 

Instuderingsfrågor

  • Hur kopplar havens försurning till klimatförändringarna och vilka effekter har det på det marina livet?
  • Vilken inverkan har klimatförändringarna på den biologiska mångfalden?
  • Vad är skogarnas roll i kampen mot att minska (och låsa in) utsläppen av växthusgaser och vad är REDD?

 

Videoklipp

David Attenborough: Death Of The Ocean (2012) 59 minuter

Dokumentär producerad av BBC om de stora utmaningarna för livet i våra hav - överfiske, temperaturförändringar, försurning och föroreningar.

 

REDD in Prey Long - Long edition (2011) 26 minuter

FN:s REDD- och REDD+-program (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) är ett omdebatterat försök att skapa incitament för utvecklingsländer att skydda och förvalta skogsområden genom att skapa ett värde i stående skog och därmed binda koldioxid i marken. Dokumentär om hur REDD implementeras i Prey Long, Cambodia. Producerad av Skov & Landskab på Köpenhamns universitet.

 

Artiklar

"Ecological responses to recent climate change" (2002) 6 sidor

Artikel publicerad i Nature om vilken inverkan klimatförändringarna har på djur och växtlighet.

http://eebweb.arizona.edu/courses/ecol206/walther%20et%20al%20nature%202002.pdf

 

"Approaching a state shift in Earth’s biosphere" (2012) 6 sidor

Artikel publicerad i Nature om tippunkter och stadiesskiften på planetär skala i de biologiska ekosystemen.

http://www.ecoearth.info/shared/docfeed/biosphere_state_shift_nature.pdf

 

"REDD: An introduction" (2011) 4 sidor

Kritisk och sammanfattande introduktion till REDD skriven av Chris Lang för redd-monitor.org, en samlingsportal för nyheter och analyser för hur arbetet med REDD fortgår.

http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/

 

"Earth summit: Rio report card" (2012) 3 sidor

Kort analys från Nature om hur väl de löften som gavs vid Rio-konferensen 1992 kring arbetet med klimat, biologisk mångfald och ökenbekämpning, har uppfyllts.

http://www.nature.com/polopoly_fs/1.10764!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/486020a.pdf

 

"Rio 2012: it's a make-or-break summit. Just like they told us at Rio 1992" (2012) 2 sidor & "Rio+20 draft text is 283 paragraphs of fluff" (2012) 1 sida

Två kritiska kommentarer rörande RIO+20 skrivna av tidningen The Guardians miljöreporter George Monbiot. Det slutgiltiga FN-dokumentet från RIO+20 återfinns under "Fördjupning och vidare läsning".

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/18/rio-2012-earth-summit-protect-elites/print

http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2012/jun/22/rio-20-earth-summit-brazil/print

 

Fördjupning och vidare läsning

 

FOREST BIODIVERSITY - Earth’s Living Treasure

Om skogens betydelse för biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-en.pdf

UN-REDD

FN:s hemsida för REDD.

http://www.un-redd.org/

The Little REDD+ Book(2009)

Introduktion till REDD+ från The REDD Desk, Amazon Environmental Research Institute (IPAM).

http://www.theredddesk.org/sites/default/files/lrb_en.pdf

The Future We Want (2012)

Det sammanfattande dokumentet med riktlinjer från RIO+20.

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727THE%20FUTURE%20WE%20WANT%20-%20FINAL%20DOCUMENT.pdf