v 44. Demokrati och internationella förhandlingar

 

Sammanfattning

Bali, Köpenhamn, Cancun, Durban. Medialt har de internationella konferenserna fått stor uppmärksamhet. Hundratusentals människor från det civila samhället har mötts upp vid konferenserna för att visa sitt stöd för ett krafttag mot klimatförändringarna. Faktum kvarstår att när kyotoprokollet löper ut 2012 så står världen utan ett multinationellt, legalt bindande avtal om utsläppsminskningar. Den 26 november till den 7 december träffas delegaterna från de länder som deltar i FN:s klimatkonvention i Quatar för COP-18. Vad hände egentligen vid Köpenhamn 2009 och vad innebär köpenhamnsackordet?

Vi går under moment III djupare in på klimatförändringarnas politiska, ekonomiska och demokratiska aspekter - strategier för förändring, individuellt och kollektivt handlingsutrymme samt verkliga lösningar och vägar framåt. Under moment III kommer vi att läsa "Slutet på världen så som vi känner den" av Claus Leggewie och Harald Welzer och börjar denna vecka med de två första kapitlen. Centralt är frågan "varför gör vi så lite när vi vet så mycket?". Författarna synar klimatkrisen utifrån det demokratiska samhällets spelregler och de sociala sfärer vi lever våra liv i.

 

Instuderingsfrågor

  • Vad menar Khor med att två paradigm har kolliderat i klimatförhandlingarna?
  • Vad är köpenhamnsackordet och hur skiljer det sig från vad som förväntas från en förlängning och utveckling av kyotoprotokollet?
  • I vilken mening är klimatförändringarna ett kulturellt problem enligt Leggewie & Welzer?
  • Vad söker Legewie & Welzer att förklara när de skriver om vår förmåga att leva i kognitiv dissonans och med "shifting baselines" i förhållande till klimatkrisen?

 

Videoklipp

Moment of the "Bali break through" (2007) 10 minuter

Hur kan förhandlingarna gå till på insidan? Vi får i klippet se hur trötta representanter från olika delar av världen under klimatsamtalen i Bali når en överenskommelse kring "the Bali Road Map" - en färdplan för att nå ett legalt bindande avtal om utsläppsminskningar.

 

Kurslitteratur

Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter. 73 sidor

Läs s. 9-82.

 

Artiklar

What Next Volume III, Climate, Development and Equity, "A clash of paradigms - UN climate negotiations at a crossroads" (2012) s. 76-105. 29 sidor

Varför blev det inget bindande avtal i Köpenhamn och vad har skett på klimatförhandlingarna de senaste åren? Skriven av Martin Khor i Development dialogue no. 61, 2012 utgiven av The Dag Hammarskjöld Foundation tillsammans med What Next Forum.

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf

 

Fördjupning och vidare läsning

 

What Next Volume III, Climate, Development and Equity (2012)

Resterande kapitel i "Part II >> The Climate Negotiations".

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf