v 45. En ny ekonomi, vad kostar klimatförändringarna

 

Sammanfattning

Kan våra ekonomier fortsatta växa när allt fler spår en kommande energikris och där forskarna varnar oss för att släppa ut mer koldioxid i atmosfären och ett fortsatt ökat användande av naturens resurser? Vilket är förhållandet mellan ett lands BNP och dess välfärd? Vad kommer anpassningarna till klimatförändringen och arbetet med att minska utsläppen kosta? Vem ska betala? De ekonomiska frågeställningarna kring klimatförändringarna är många och självklart oerhört viktiga i en värld som i allt större utsträckning präglas av globala handelsflöden.
 

Under veckan fortsätter vi att läsa "Slutet på världen som vi känner den", kapitel 3 och 4. Vilka förhoppningar ska vi sätta till en tredje industriell revolution - en grön ekonomisk utveckling?

 

Instuderingsfrågor

  • Vilka argument stödjer sig Heinberg och Jackson på när de menar att våra ekonomier kommer att nå ett tak för ekonomisk tillväxt?
  • Vilken är kritiken som Welzer och Jackson riktar mot möjligheten att skifta till en grön tillväxtekonomi?

 

Videoklipp

The End of growth (2011) 39 min

Richard Heinberg om "tillväxtens slut". Heinberg är journalist och författare verksam på Post Carbon Institute. Han har skrivet flertalet böcker om kopplingen mellan ändliga energiresurser och ekonomisk utveckling.

 

Välfärd utan tillväxt (2011) 35 min

Ekonomen Tim Jackson gör i sin omtalade rapport ”Välfärd utan tillväxt” upp med tillväxtsamhället samt ger en vision av hur det mänskliga samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida vår planets ekologiska gränser. Rapporten, som även finns som bok, skrevs för den brttiska hållbarhetskommissionen. Klippet är från en föreläsning han höll på ABF i Stockholm 2011-02-08.

 

Kurslitteratur

Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter. 73 sidor

Läs s. 83-142.

 

Artiklar

What Next Volume III, Climate, Development and Equity (2012) s. 164 - 181. 16 sidor

"Climate as investment - Dead and living solutions". Vad ska vi investera i för att skapa ett fossilfritt samhälle? Kritisk analys av Larry Lohman, analytiker på The Corner House i Storbrittanien.

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf
 

Fördjupning och vidare läsning

 

“Prosperity Without Growth” (2009)

http://www.sd-commission.org.uk/data/files/publications/prosperity_without_growth_report.pdf