v 46. Expertis, teknik och klimat

 

Sammanfattning

Vi har tidigare under kursen läst om den teknik vi använder för att nyttja planetens energiflöden - ändliga resurser i form av olja, kol och gas, samt förnyelsebara alternativ.

Den här veckan tar vi ett antal andra ingångar till diskussionerna om teknikens roll för en hållbar utveckling - betydelsen av den mänskliga innovationsförmågan för att skapa "smartare" teknologiska system i dokumentären "Waste = Food", tekniken som fetisch utifrån Alf Hornborgs humanekologi samt geoengineering, att med olika tekniker försöka reglera jordens klimat.

Centralt är den mänskliga innovationsförmågan och teknikens möjligheter - men också begränsningar och risker.
 

Instuderingsfrågor

  • Vad menar Hornborg med tekniken som "fetisch"?
  • Vad menar Hornborg med tekniken som "tids- och rumsfördelande" princip?
  • Vilka är princperna som underligger McDonoughs & Braungarts tankar kring cradle-to-cradle?
  • Vad menas med "geoenginering"?
  • Vilka olika metoder diskuteras i "Geoengineering the climate" och hur skiljer de sig i fråga om effektivitet och risker?

 

Videoklipp

Maskinen som fetisch (2011) 23 minuter

I fyra kortare inslag sammanfattar Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet sina tankar och forskning om tekniken som kulturellt, ekonomiskt och energifysisk fenomen. Har tekniken några gränser, och vilka är de i sådant fall? Hornborgs tes hjälper oss att ställa vissa viktiga frågor kring nya teknologier och innovationer, vilka råmaterial behövs, hur utvinns de, vilka har råd att betala för teknologin, vilka system behövs för att upprätthålla produktion och användande av teknologin, vilka “biprodukter” i form av avfall från produktion, under användning och efter användning skapas och vem tar hand om dessa, hur pass socialt rättvis är teknologin?

 

”Waste = Food” (2010) 49 minuter

I denna dokumentär från holländska VPRO får vi lära oss mer om principerna bakom vad William McDonough och Michael Braungart, menar med designkonceptet ”cradle to cradle” (från vagga till vagga). Konceptet framställs som ett integrerat helhetsperspektiv på industriell ekonomi och produktion, där målet är att biologiska och ”teknologiska” kretslopp ska vara separerade i högsta möjliga grad och där begreppet avfall (eng. waste) i slutändan förlorar sin betydelse, genom återanvändning av material och komponenter på en mycket högre nivå än vad som sker idag. Kritik mot ”cradle to cradle” har yttrats av bland annat av författaren Derrick Jensen mot författarnas projekt att göra om Fords fabrik utifrån principerna som utgör ”cradle-to-cradle” missar den större poängen av att Ford tillverkar fordon för ett logistiskt och infrastrukturellt system som i grunden är ohållbart.

 

Artiklar

Geoengineering the climate (2009) s. 9 - 36. 27 sidor

En översikt och utvärdering av de olika metoder och teknologier som i klimatdiskussioner benämns som "geoengineering", sammanställd av Brittiska Royal Society.

http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf
 

Geoengineering: Testing the Waters (2012) 3 sidor

Debattartikel skriven av författaren och journalisten Naomi Klein om geoengineering och möjliga geopolitiska konsekvenser.

http://www.nytimes.com/2012/10/28/opinion/sunday/geoengineering-testing-the-waters.html?pagewanted=all
 

Fördjupning och vidare läsning

Solutions Journal

Publikation med tema innovation och hållbarhet.

www.thesolutionsjournal.com

etc GROUP

Organisationen "etc Group" rapporterar om den senaste teknologiska utvecklingen utifrån dess inverkan på samhället och miljön.

http://www.etcgroup.org/