v 47. Engagemang, omställningsrörelser och aktivism

 

Sammanfattning

Under kursens sista vecka lyfter vi blicken och tittar på samhällsförändring och omställning. Vilka strategier och vilka sorters institutionell förändring blir viktiga för att skapa ett bärkraftigt samhälle? Var kommer "klimatspelet" att avgöras? På vilka platser? Vad är egentligen demokratins möjligheter att möta klimatförändringarna? Vilka vägar framåt ser ni som studenter på kursen?

 

Instuderingsfrågor

  • Vad menar Leggewie & Welzer med att vi måste ta klimatfrågan bort från försakelseretoriken?
  • Håller du med författarna när de sätter medborgarmakt som central komponent för samhällsförändring?
  • Vad menar Hopkins med ett resilient samhällsbygge?
  • På vilka punkter kritiserar Steffen omställningsrörelsen?

 

Videoklipp

Changing ourselves, not the Planet (2009) 19 minuter

Dennis Pamlin, föreläsare och hållbarhetskonsult för bland annat WWF, pratar om behovet av innovation och att ha rätt fokus när vi tittar på utveckling mot en bärkraftig framtid för alla jordens människor.

Recipes for Resilience (2011) 40 minuter

Rob Hopkins, grundare av omställningsrörelsen och författare till The Transition Handbook, berättar om
rörelsen, vad som hänt sedan starten och vägar framåt.

 

 

Kurslitteratur

Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter. 57 sidor

Läs s. 143-190.

 

Artiklar

"Don't Just Be the Change, Mass-Produce It" (2007) ca 2 sidor & "Transition Towns or Bright Green Cities?" (2009) ca 3 sidor

Två kortare artiklar av Alex Steffen, författare, konsult inom hållbar utveckling och grundare till hållbarhetsportalen Worldchanging.com. Om förändringsarbete för en hållbar utveckling.

Don't Just Be the Change, Mass-Produce It

Transition Towns or Bright Green Cities?

 

Fördjupning och vidare läsning

Climate Reality Project (2012)

Al Gore fortsätter att upplysa och driva klimatfrågan framåt.

http://climaterealityproject.org/

“The Most Important Number on Earth” (2009)

I denna föreläsning på Yale, berättar Bill McKibben, en av samordnarna för 350.org, om hans erfarenheter och-perspektiv av och på det civila samhällets förmåga att mobilisera sig kring klimaförändringarna. Bill McKibben är författare med fokus på miljö och har bland annat skrivit “The End Of Nature” och “Eaarth”.

“Earthland: Envisioning a Sustainable Civilization” (2009)

Paul Raskin ger I denna föreläsning sin vision av en framtida hållbar civilization, samt beskriver vägar för att ta oss
dit.

“Deborah Frieze - Walk Out Walk On” (2011)

Deborah Frieze föreläser utifrån den nyutkomna boken Walk Out Walk On som presenterar olika exempel på människor som har trotsat inre och yttre begränsningar och skapat någonting nytt i försök att skapa mer hållbara samhällen.

”Beyond Hope” (2006)

Författaren och aktivisten Derrick Jensen gör i denna text upp med vår idé om hoppet som ledstjärna för att skapa en bättre värld.

http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/170/