v 48. Diskussionsuppgift II

 

Sammanfattning

"Risk för katastrof om man inte enas", "Jorden på väg mot dramatisk uppvärmning" "Delar av jorden kan bli obeboeliga". Rubriceringen efter att världsbanken förra veckan publicerade sin rapport "TURN DOWN THE HEAT: WHY A 4°C WARMER WORLD MUST BE AVOIDED" talar ett tydligt språk - klimat- och energifrågorna är vår tids stora utmaning. November är också månaden när IEA publicerar sin årliga analys av den globala energisituationen i World Energy Outlook 2012 och denna vecka startar COP 18 i Doha, Qatar.

Ni gör under veckan diskussionsuppgift II. Den 8 december möts vi åter på CEMUS för att presentera de projekt ni arbetat med och avsluta kursen.