Klimatet, energin och det moderna samhället

Klimatet, energin och det moderna samhället

K&EVarmt välkommen till kursen Klimatet, energin och det moderna samhället! Kursen ges vid Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS , en del av CSD Uppsala. Första gången kursens gavs var hösten 2004 och vi är glada över att fira tioårsjubileum i år, höstterminen 2014.

Om kursen
På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan ett övergripande systemperspektiv på klimatförändringar och energifrågor bidra i arbetet med hållbara lösningar? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Redan idag syns effekter av ett förändrat klimat och med en fortsatt uppvärmning följer allt mer svåröverskådliga konsekvenser som vattenbrist, höjda havsnivåer och resurskonflikter. Samtidigt närmar sig epoken av lättillgängliga fossila bränslen sitt slut. Kursen utgår ifrån en mångvetenskaplig diskussion med speciellt inbjudna gästföreläsare som fördjupar förståelsen av klimat- och energifrågorna och ser till alternativa sätt att lösa problematiken.

Kursstart sker tisdag den 28 oktober kl 13:15 i Norrland I & II, Geocentrum. Kursen omfattar totalt 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart, tisdagar- och torsdagar kl 13-15.

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till klimatenergi@csduppsala.uu.se

Vi ses i oktober!

[one_fourth]
[toggle title=”Schema & kursinfo”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Litteratur & föreläsningar”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Examination”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[toggle title=”Archive 2013″]
Om kursen
Kurstart sker tisdag den 29 oktober. Kursen omfattar totalt 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart, tisdag- och torsdagskvällar. mellan 15-17 (med några undantag för bland annat en exkursion), med kursavslutning 19 december. Kursen består av en föreläsningsserie med inbjudna föreläsare som jobbar och forskar kring klimat- och energifrågorna. Kurslitteraturen består av två stycken kursböcker (se lista nedan) samt ett artikelkompendium. Stort fokus sätts på aktivt studentdeltagande. Kursen examineras genom seminarier, skrivuppgifter och en större projektuppgift.

Instruktioner och uppgifter

Schema och övrigt material

Kurslitteratur

[/toggle]
[/one_fourth_last]