SCHEMA KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET - HT 2013 (Senast uppdaterad 131016)


Här publiceras föreläsarinformation, föreläsarnas presentationer (om vi får åtkomst till dem) samt videoföreläsningar och artiklar för vidare läsning. Klicka på respektive tillfälle för att komma till materialet.

Tis 29/10, Upprop och kursintroduktion med studenter och amanuenser (Norrlandssalarna, Geocentrum)


Tor 14/11, Seminarium I (Norrlandssalarna, Geocentrum)

Tis 19/11 (OBS 10:00-15), Per Hultén, Ett hållbart Uppsala (Startpunkt: Uppsala Slott, cykelexkursion)


Tor 28/11, Caseintroduktion - fallstudie - hur gör man en fallstudie? (Norrland I, Geocentrum)


Tor 12/12, Seminarium II(Småland, Geocentrum)

Tis 17/12, Seminarium III: Presentationer av fall (Norrland I, Geocentrum)