Ons 4/12
Cecilia Mark Herbert, Beyond business as usual

 

Om föreläsaren


ceciliamarkherbert

Cecilia Mark Herbert forskare och lärare med inriktning mot Corporate Responsibility på SLU, Uppsala.

 

Extramaterial och vidare läsning


The End of growth (2011)

Richard Heinberg om "tillväxtens slut". Heinberg är journalist och författare verksam på Post Carbon Institute. Han har skrivet flertalet böcker om kopplingen mellan ändliga energiresurser och ekonomisk utveckling.

Välfärd utan tillväxt (2011)

Ekonomen Tim Jackson gör i sin omtalade rapport ”Välfärd utan tillväxt” upp med tillväxtsamhället samt ger en vision av hur det mänskliga samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida vår planets ekologiska gränser. Rapporten, som även finns som bok, skrevs för den brttiska hållbarhetskommissionen. Klippet är från en föreläsning han höll på ABF i Stockholm 2011-02-08.

“Prosperity Without Growth” (2009)

Prosperity Without Growth som ni läser utdrag ur i kurskompendiet återfinns här i sin helhet:
http://www.sd-commission.org.uk/data/files/publications/prosperity_without_growth_report.pdf