Tis 26/11
Clarisse Kehler-Siebert, Klimatet som förhandlingsfråga och policy

 

Om föreläsaren


Clarisse är utbildad advokat och forskare på SEI i Stockholm. Hennes forskning behandlar de politiska styrmedel och de finansiella mekanismer som diskuteras på de internationella klimatförhandlingarna.

 

Extramaterial och vidare läsning


Moment of the "Bali break through" (2007) 10 minuter

Hur kan förhandlingarna gå till på insidan? Vi får i klippet se hur trötta representanter från olika delar av världen under klimatsamtalen i Bali når en överenskommelse kring "the Bali Road Map" - en färdplan för att nå ett legalt bindande avtal om utsläppsminskningar.

Fault Lines, The other debt crisis: Climate debt (2010)

Ett kortare inslag från Aljazeeras reportageserie Fault Lines. Om kampen i Bolivia för ett rättvist möte med klimatförändringarna.

Climate Debt (2010)

Den kanadensiska författaren och aktivisten Naomi Klein föreläser om klimatskuld och orättvisa vid Canadian Centre for Policy Alternatives.

“Greenhouse Development Rights-framework: The right to development in a climate constrained world” (2008)

Rapport publicerad av bland annat Stockholm Environment Institute om utvecklingsarbete satt i sammanhanget av en pågående klimatkris.

http://www.ecoequity.org/docs/TheGDRsFramework.pdf

"Contours of Climate Justice – Ideas for shaping new climate and energy politics" (2009)

No. 6 i The Dag Hammarskjöld Foundations publikationsserie "Critical currents". Kritisk granskning av rättviseaspekterna i klimatfrågan.

http://www.dhf.uu.se/pdffiler/cc6/cc6_web.pdf