Tis 29/10
Per Hultén, Ett hållbart Uppsala

 

Om föreläsaren


Per Hultén är forskare inom hållbart samhällsbyggande. Doktorsavhandling vid KTH 1997: ”Resande och Rörlighet inom Miljöramarna”. Pågående forskning rör resurseffektiva och uthålliga infrasystem för urban kvalitet. Efter arkitektexamen vid KTH har Hultén forskat först vid KTH och sedan vid Tekniska Universitetet i Luleå, där han var professor under 1980-talet. Han har medverkat i Vägverkets Miljöråd samt ingår i Uppsala kommuns Miljövårdsråd. Hultén medverkade i det svenska bränslecellsprogrammet och han tog 2005 initiativ till forskarsamarbetet BioMobil med ett dussintal deltagare från KTH, SLU och UU. Som v.ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala utformade han 2008 utställningen ”Hållbart Uppsala – Beyond Carbon” och sedan även ” Uthålliga Sigtuna - Möjlig Framtidsbild”, 2010.

 

Extramaterial och vidare läsning


Masdar City: The World's Greenest City? (2011)

Artikel i Time om utvecklingen och framtiden för Masdar City i Saudiarabien.
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2043934,00.html

Alex Steffen: The shareable future of cities (2011)

Carolyn Steel: How food shapes our cities (2009)

Sex scenarier för Stockholms framtid (2008)

Sammanfattande reportage från boken "Bilder av framtidsstaden". Hur ser ett hållbart Stockholm ut om 50 år?

http://www.politiken.se/tidskrifter/fram/fram08/fram0802-02.pdf

Totnes: Britain's town of the future (2011)

Introduktion till "Transition Towns" och omställningsrörelsen. Hur gör vi våra städer så resilienta och oljeoberoende som möjligt?

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/06/totnes-transition-towns-ethical-living/print