Tisdag 12/11
Alejandro Ruete, Planetens gränser och biologins mångfald

 

Om föreläsaren


alejandro
Alejandro Ruete är ekolog och doktorand på SLU där han forskar om biologiska system, hur de förändras och hur dessa förändringar kan modelleras.

 

Extramaterial och vidare läsning


Let the environment guide our development (2010)

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center föreläser illustrativt om de ”planetära gränserna” på TED Talks.

REDD in Prey Long - Long edition (2011)

FN:s REDD- och REDD+-program (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) är ett omdebatterat försök att skapa incitament för utvecklingsländer att skydda och förvalta skogsområden genom att skapa ett värde i stående skog och därmed binda koldioxid i marken. Dokumentär om hur REDD implementeras i Prey Long, Cambodia. Producerad av Skov & Landskab på Köpenhamns universitet.

A safe operating space for humanity – Summary (2009)

Rockström m.fl. presenterade i den vetenskapliga journalen Nature 2009 begreppet ”planetära gränser”. Artikeln har blivit vida refererad och sätter klimatförändringarna i relation till 8 andra planetära system. Begreppet syftar på att fånga in ett antal trösklar i de globala biofysiska system som inte ska överskridas om vi vill behålla ett klimat och de ekosystemtjänster som mänskligheten har utvecklats i under de senaste 10 000 åren.

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html

Paper som artikeln bygger på: http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf

"Ecological responses to recent climate change" (2002)

Artikel publicerad i Nature om vilken inverkan klimatförändringarna har på djur och växtlighet.

http://eebweb.arizona.edu/courses/ecol206/walther%20et%20al%20nature%202002.pdf

"Approaching a state shift in Earth’s biosphere" (2012)

Artikel publicerad i Nature om tippunkter och stadiesskiften på planetär skala i de biologiska ekosystemen.

http://www.ecoearth.info/shared/docfeed/biosphere_state_shift_nature.pdf

"REDD: An introduction" (2011)

Kritisk och sammanfattande introduktion till REDD skriven av Chris Lang för redd-monitor.org, en samlingsportal för nyheter och analyser för hur arbetet med REDD fortgår.

http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/

"Earth summit: Rio report card" (2012)

Kort analys från Nature om hur väl de löften som gavs vid Rio-konferensen 1992 kring arbetet med klimat, biologisk mångfald och ökenbekämpning har uppfyllts.

http://www.nature.com/polopoly_fs/1.10764!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/486020a.pdf

"Rio 2012: it's a make-or-break summit. Just like they told us at Rio 1992" (2012) & "Rio+20 draft text is 283 paragraphs of fluff" (2012)

Två kritiska kommentarer rörande RIO+20 skrivna av tidningen The Guardians miljöreporter George Monbiot. Det slutgiltiga FN-dokumentet från RIO+20 återfinns under "Fördjupning och vidare läsning".

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/18/rio-2012-earth-summit-protect-elites/print

http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2012/jun/22/rio-20-earth-summit-brazil/print

FOREST BIODIVERSITY - Earth’s Living Treasure

Om skogens betydelse för biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-en.pdf

UN-REDD

FN:s hemsida för REDD.

http://www.un-redd.org/

The Little REDD+ Book(2009)

Introduktion till REDD+ från The REDD Desk, Amazon Environmental Research Institute (IPAM).

http://www.theredddesk.org/sites/default/files/lrb_en.pdf

The Future We Want (2012)

Det sammanfattande dokumentet med riktlinjer från RIO+20.

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727THE%20FUTURE%20WE%20WANT%20-%20FINAL%20DOCUMENT.pdf