Tor 21/11
Emma Petersson, Svenskt hållbart energinyttjande

 

Om föreläsaren


Emma tidigare jobbat som som sakkunnig för energifrågor på Naturskyddsföreningen, på CEMUS sant projektledare för WWF:s klimatinitiativ för studenter, GlobalFocus. Hon är nu med klimat- och energifrågor på Greenpeace Sverige.

 

Extramaterial och vidare läsning


Tomas Kåberger om förnybar energi i Japan, Kina och Europa (2012)

Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energimyndigheten nu ordförande för Japan Renewable Energy Foundation och forskare vid Chalmers ger i presentationen sin bild av hur förutsättningarna för en hållbar energiproduktion i Japan, Asien och Europa har förändrats i och med Fukushimakatastrofen.

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air (2008)

Vilka är de fysikaliska förutsättningarna för hur mycket energi som kan omvandlas till mänsklig nytta inom förnyelsebara system? MacKay är professor of Engineering på Cambridge University och utforskar på ett lättillgängligt sätt det moderna samhällets energikostnader och möjligheter att använda förnyelsebara energikällor.

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/sewtha.pdf

Naturvårdsverket (2012) Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp

Rapporten från Naturvårdsverket om Sveriges förutsättningar att bli klimatneutralt i sin helhet. Ni läser ett utdrag av rapporten i kurskompendiet.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6537-9.pdf

WWF, Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” (2011)

Om Sveriges möjligheter att till 2050 ställa om till ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi inom ramarna för ekologisk hållbarhet i landskapet, och utan allvarlig påverkan på ekosystemfunktioner och biologisk mångfald.

http://www.wwf.se/source.php?id=1409707

Global Energy Assesment (GEA)

GEA ger en mycket aktuell översikt över den globala energisituationen. Publicerad 2012 utvärderar den det globala energisystemet utifrån hur energimixen ser ut idag, vilka de stora utmaningarna är och möjliga hållbara vägar framåt. Forskningen är koordinerad av The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Sammanfattning:

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA-Summary-web.pdfl

Hela rapporten:

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/Global_Energy_Assessment_FullReport.pdf