Tor 31/10
Cecilia Johansson, Mänsklig påverkan på klimatet

 

Om föreläsaren


cecilajohansson

Cecilia är lektor på institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära, UU.

 

Extramaterial och vidare läsning


Human-Made Climate Change: A Scientific, Moral and Legal Issue (2011)

Dr James Hansen, Adjunct Professor på Colombia University's Earth Institute och programdirektör på NASA Goddard Institute for Space Studies i New York presenterar i denna föreläsning vad den senaste klimatforskningen säger. Man får som åhörare även en inblick i debatten och de politiska kontroverserna som omgärdar klimatforskningen.

Critical Thinking on Climate Change: separating skepticism from denial (2011)

Dr Richard Milne, School of Biological Sciences från University of Edinburgh presenterar i denna föreläsning skillnaden mellan förnekelse och skepticism i förhållande till forskningen om klimatförändringarna. En mycket viktig diskussion kring att ha en kritisk blick när vi tar del av både vetenskapliga och politiska debatter.

Global Warming: Understanding the Forecast (2005)

För er som er vidare intresserade av de underliggande fysikaliska och kemiska processer som skapar den planetära växthuseffekten: http://mathsci.ucd.ie/met/cess/FoundClim/archer_global_warming.pdf

Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? (2008)

James Hansen et al. Vilken koncentration av koldioxid i atmosfären ska vi tillåta? Vad säger den klimathistoriska forskningen om förhållandet mellan koldioxid i atmosfären och temperatur? Hur känsligt är klimatet?

http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf