Tor 7/11 (OBS 18-20)
Mikael Höök, Peak Everything

 

Om föreläsarenMikael Höök är universitetslektor i forskningsgruppen Globala Energisystem på institutionen för Geovetenskaper med forskningsområden som energisäkerhet, energi- och naturresurstillgångar och energisystem i förändring.

 

Extramaterial och vidare läsning


Crude - the incredible journey of oil (2007)

Crude - the incredible journey of oil är en dokumentärfilm producerad av Australian Broadcasting Corporation. Filmen ger en god introduktion till framkomsten av olja och förhållandet mellan det moderna samhällets framväxt och denna unika energibärare.  Se del 1 “The age of oil”, del 2 “The last hours of ancient sunlight” och del 3 “Back to the future”.

VR Klotet - Slutet på billig olja 2011-01-19 (2011)

”Slut på billig olja. Priset för ett fat råolja har stigit snabbt och kostar nu nästan 100 dollar. Internationella energiorganet IEA varnar för att stigande oljepriser hotar återhämtningen i världsekonomin. I sin senaste rapport konstaterade IEA att det är slut på billig olja i världen. Nya oljekällor måste sökas på djupt vatten, i Arktis, eller i skitig oljesand”. I reportaget diskuteras World Energy Outlook 2010, och dess implikationer för den globala utvecklingen. I slutet av programmet ges även en introduktion till den globala utvecklingen av skiffergasutvinning. Notera att reportaget tar slut efter ca 25 minuter.

Lyssna: VR klotet 2011-01-19

Du kan även ladda ner klippet i mp3-format: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_klotet_110119020021.mp3

VR Klotet - Fossila Subventioner 2012-01-11 (2012)

Varför subventioneras utnyttjandet av fossila bränslen? Vilka effekter har subventionerna och vad händer när länder försöker ta bort subventionerna? I reportaget presenteras den historiska utvecklingen av subventionerna och hur fossila bränslen subventioneras idag. Medverkande är Mattias Svensson (medförfattare av rapporten "Fiskesubventioner och andra bottennapp"), Helen Mountford (OECD) och Thomas Sterner (professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg).

Lyssna: Fossila subventioner

Energiboken (2012)

I “Energiboken” av Kungliga Vetenskapsakademin ges en introduktion till grundläggande energifysik samt en översikt över energiproduktionen i Sverige.

http://www.energiboken.nu/Energiboken-2012.pdf

ASPO International: Peer-reviewed articles

ASPO:s (The Association for the Study of Peak Oil and Gas) har på sin hemsida samlat peer-reviewade artiklar om tillgången på fossila bränslen: http://www.peakoil.net/publications/peer-reviewed-articles

Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change: a review (2012)

Artikel skriven av Mikael Höök. En sammanfattning av forskningen kring produktionstoppar för fossila energislag som olja, kol, och gas och en kritisk granskning av de olika utsläppsscenarion som används av IPCC.

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561259/FULLTEXT02

World Energy Outlook 2012 Edition – executive summary (2012)

World Energy Outlook är IEA:s (International Energy Agency) årliga översikt av världens energitillgångar samt framtida prognoser för vårt globala energianvändande. I november släpps 2013 års rapport.

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf