Mån 29/10
Annika Carlsson-Kanyama, Klimat och makt

 

Om föreläsaren


Annika Carlsson-Kanyama är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hon har forskat på konsumtion i förhållande till klimatfrågan och är medförfattare till rapporten "Kvinnor, män och energi - makt, produktion och användning".
 

Instuderingsfrågor till litteraturen


  • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att begränsa klimatförändringarna?
  • Vilka alternativ menar IPCC att vi har till att anpassa oss till klimatförändringarna?
  • Hur hotas den biologiska mångfalden av klimatförändringarna?
  • Vad menas med återkopplingar och tippunkter i de planetära systemen?

 

Artiklar


Sammanfattning av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (2007) s. 30-46

Fortsatt läsning i sammanfattningen av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf

A safe operating space for humanity – Summary (2009) 4 sidor

Rockström m.fl. presenterade i den vetenskapliga journalen Nature 2009 begreppet ”planetära gränser”. Artikeln har blivit vida refererad och sätter klimatförändringarna i relation till 8 andra planetära system. Begreppet syftar på att fånga in ett antal trösklar i de globala biofysiska system som inte ska överskridas om vi vill behålla ett klimat och de ekosystemtjänster som mänskligheten har utvecklats i under de senaste 10 000 åren.

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/pdf/461472a.pdf

Approaching a state shift in Earth’s biosphere (2012) 6 sidor

Artikel publicerad i Nature om tippunkter och stadiesskiften på planetär skala i de biologiska ekosystemen.

http://www.ecoearth.info/shared/docfeed/biosphere_state_shift_nature.pdf

 

Extramaterial och vidare läsning


A safe operating space for humanity (2009)

Fullständig artikel: http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf