Tis 11/12, Emma Petersson, Naturskyddsföreningen, Att arbeta med förändring inom klimat- och energiområdet

 

Om föreläsaren


Emma arbetar som sakkunnig för energifrågor på Naturskyddsföreningen. Hon har tidigare jobbat på CEMUS och som projektledare för WWF:s klimatinitiativ för studenter, GlobalFocus.

 

Kurslitteratur (pågående till seminarium III)


Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter.

 

Instuderingsfrågor till läsning av Leggewie & Welzer


  • Vilken är kritiken som Welzer riktar mot möjligheten att skifta till en grön tillväxtekonomi?
  • Vad menar Leggewie & Welzer med att vi måste ta klimatfrågan bort från försakelseretoriken?
  • Welzer och Leggewie använder sig bland annat av begreppen kognitiv dissonans, partikulära förnuft, kulturella förpliktelser och shifting baselines för att förstå och beskriva människans bristande förmåga att på ett adekvat sätt möta klimatutmaningen. Håller ni med författarna i deras analys? Är relevant att, som författarna, närma sig klimatförändringarna som ett kulturellt problem, och vad tillför isåfall detta angreppssätt utöver ekonomiska och tekniska perspektiv på klimatförändringarna?